Metodika


  • 85

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
2 3 Sanja Varošanec Obrnuta proporcionalnost 65–66 Materijali su dostupni
3 4 Anđelko Marić Važnost dokaza obrata poučka 112–114 Materijali su dostupni
4 8 Anđelko Marić Neke osobitosti pseudopravokutnog trokuta 176–178 Materijali su dostupni
5 3 Sonja Banić Motivacija učenika kao uvjet uspjeha 204–207 Materijali su dostupni
7 8 Anđelko Marić Primjene metode ploština u dokazivanju nekih poučaka 76–80 Materijali su dostupni
8 4 Ivica Gusić Tri razine obrade matematičkih pojmova 111–118 Materijali su dostupni
8 5 Sanja Varošanec Rastav kvadratnog trinoma na faktore 119–121 Materijali su dostupni
9 6 Anđelko Marić O težištima višekuta 165–168 Materijali su dostupni
13 3 Branimir Dakić Poseban slučaj 107–112 Materijali su dostupni
13 4 Ilona Posokhova Matematička osobnost učenika 113–115 Materijali su dostupni
13 5 Anđelko Marić Mali matematički izlet 116–119 Materijali su dostupni
38 3 Ela Rac Marinić Kragić Funkcije u nastavi matematike 105–110 Materijali su dostupni
38 4 Branimir Dakić Posljednja znamenka 111–114 Materijali su dostupni
39 3 Dubravka Glasnović Gracin Matematička pismenost, 1. dio 155–163 Materijali su dostupni
39 4 Nikola Šukunda Sika pomaže 164–166 Materijali su dostupni
40 3 Dubravka Glasnović Gracin Matematička pismenost, 2. dio 202–210 Materijali su dostupni
41 3 Ela Rac Marinić Kragić Mimoilazni pravci 9–14 Materijali su dostupni
42 3 Ela Rac Marinić Kragić Kut između mimoilaznih pravaca 57–60 Materijali su dostupni
42 4 Damjan Jovičić, Jelena Beban-Brkić Udaljenost točke od pravca i ravnine 61–68 Materijali su dostupni
43 3 Dubravka Glasnović Gracin Pismeno izražavanje u nastavi matematike, 1. dio 105–110 Materijali su dostupni
44 3 Sanja Rukavina Matematičko obrazovanje i cjeloživotno učenje 152–153 Materijali su dostupni
44 4 Dubravka Glasnović Gracin Pismeno izražavanje u nastavi matematike, 2. dio 155–159 Materijali su dostupni
45 3 Branimir Dakić Periodične funkcije 203–209 Materijali su dostupni
45 4 Damjan Jovičić, Jelena Beban-Brkić Različiti dokazi Heronove formule 210–214 Materijali su dostupni
46 3 Dubravka Glasnović Gracin Računalo u nastavi matematike – teorijska podloga i metodičke smjernice 10–15 Materijali su dostupni
46 5 Šefket Arslanagić Jedan zanimljiv zadatak iz geometrije trokuta 20–21 Materijali su dostupni
47 7 Dubravka Glasnović Gracin Računalo u nastavi matematike – teorijska podloga i metodičke smjernice (2) 81–87 Materijali su dostupni
48 3 Branimir Dakić Zabavna matematika i nastava matematike 106–111 Materijali su dostupni
49 4 Željka Bjelanović Dijanić Audiovizualna multimedijska komunikacija pri učenju matematike putem interaktivne web stranice 157–166 Materijali su dostupni
51 4 Ana Perić Montessori iz prve ruke 12–20 Materijali su dostupni
52 4 Ivan Matić, Domagoj Ševerdija Metodički aspekti abakusa, I. dio 57–62 Materijali su dostupni
53 4 Ivan Matić, Domagoj Ševerdija Metodički aspekti abakusa, II. dio 106–111 Materijali su dostupni
55 2 Zdravko Kurnik Terminološki problemi u nastavi matematike 195–199 Materijali su dostupni
55 3 Dubravka Glasnović Gracin Predmatematičke vještine 200–205 Materijali su dostupni
55 4 Branimir Dakić Bez riječi 206–213 Materijali su dostupni
56 4 Dubravka Glasnović Gracin Meranski nastavni plan iz 1905. godine 8–12 Materijali su dostupni
56 5 Branimir Dakić Čitamo graf 13–17 Materijali su dostupni
57 3 Danijela Herjavec, Dubravka Glasnović Gracin Računska gusjenica 59–63 Materijali su dostupni
57 4 Željka Bjelanović Dijanić Učenje istraživanjem u GeoGebri po modelu Georga Pólye 64–70 Materijali su dostupni
58 2 Branimir Dakić Otvoreni pristup u nastavi matematike 101–107 Materijali su dostupni
59 3 Branimir Dakić, Ela Rac Marinić Kragić O jednoj primjeni računala u nastavi matematike 154–159 Materijali su dostupni
61 2 Dubravka Glasnović Gracin Razlomci - uzročnici loma u nastavni matematike? 4–10 Materijali su dostupni
62 2 Branimir Dakić Inovacije u nastavi matematike 52–59 Materijali su dostupni
62 3 Antonija Horvatek Množenje razlomaka 60–67 Materijali su dostupni
63 2 Ivan Mrkonjić, Marija Juričić Devčić, Velimir Topolovec Konceptualne mape 100–107 Materijali su dostupni
63 3 Antonija Horvatek Dijeljenje razlomaka 108–113 Materijali su dostupni
64 2 Zora Glavač Uvod u školsku godinu, nastavnu cjelinu i nastavnu jedinicu 148–153 Materijali su dostupni
64 3 Haritina Jerec, Dubravka Glasnović Gracin Stern blokovi 154–159 Materijali su dostupni
65 2 Dubravka Glasnović Gracin Tematski sat matematike 196–199 Materijali su dostupni
66 3 Daria Kos, Dubravka Glasnović Gracin Problematika tekstualnih zadataka 5–8 Materijali su dostupni
66 4 Tanja Debelec Metode rješavanja logičkih zadataka 9–14 Materijali su dostupni
69 2 Dubravka Glasnović Gracin Predškolsko dijete i matematika 148–152 Materijali su dostupni
70 2 Vesna Tutnjević, Ljerka Jukić Matić Razvijanje matematičkog razumijevanja 196–200 Materijali su dostupni
71 2 Dubravka Glasnović Gracin Zadatci s dijeljenjem stavljeni u kontekst 4–9 Materijali su dostupni
71 3 Sanja Varošanec Peteljka-list dijagram. Medija i mod 10–13 Materijali su dostupni
72 2 Dubravka Glasnović Gracin Kapetanov problem 51–55 Materijali su dostupni
72 3 Sanja Varošanec Karakteristična petorka i brkata kutija 56–59 Materijali su dostupni
72 4 Šefket Arslanagić Uloga i značaj domaćih zadaća u nastavi matematike 60–64 Materijali su dostupni
73 2 Dubravka Glasnović Gracin, Lidija Cvikić Matematika i hrvatski standardni jezik 100–109 Materijali su dostupni
73 3 Sanja Varošanec Grupirani podatci, I. dio 110–113 Materijali su dostupni
74 2 Dubravka Glasnović Gracin "Što bi bilo kad bi...?" 147–154 Materijali su dostupni
74 3 Sanja Varošanec Grupirani podatci, II. dio 155–158 Materijali su dostupni
74 4 Maja Cindrić Brojevi od 0 do 10 - brojenje i prebrojavanje 159–161 Materijali su dostupni
75 2 Ljerka Jukić Matić, Ivan Matić, Matea Pavlović Geometrija i Sherlock Holmes 195–201 Materijali su dostupni
75 3 Dubravka Glasnović Gracin Prelazak sa zbrajanja i prirodnih na zbrajanje cijelih brojeva 202–209 Materijali su dostupni
75 4 Mirjana Bagarić Površina ili ploština, pitanje je sad i još ponešto... 210–213 Materijali su dostupni
76 2 Gabriella Ambrus Pčele kao tema na satu matematike 4–10 Materijali su dostupni
77 2 Sanja Varošanec Metoda rješavanja unatrag 52–54 Materijali su dostupni
77 3 Maja Cindrić Koračanje po brojevnom pravcu 55–57 Materijali su dostupni
78 2 Dubravka Glasnović Gracin Quo vadis, didaktički trokute? 100–104 Materijali su dostupni
78 3 Amalija Žakelj Modeliranje u nastavi matematike 105–110 Materijali su dostupni
79 2 Ljerka Jukić Matić, Dajana Zucić "Realistic mathematics education": primjena na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju 147–153 Materijali su dostupni
80 2 Josip Sliško Neadekvatna kontekstalizacija problema u školskoj fizici i matematici: Koje su moguće negativne posljedice u učeničkim vjerovanjima? 195–199
81 2 Željka Dijanić, Alena Dika, Tanja Debelec Kategorije znanja u matematici 3–10
81 3 Anđa Valent, Goran Trupčević Možemo li otvoriti vrata svojih učionica? 11–16
82 2 Željka Dijanić, Tanja Debelec Proceduralno i konceptualno znanje 51–60
82 3 Josip Sliško Zagonetke u nastavi i učenju kompetencija: razlozi, izbor i didaktički dizajn 61–67
83 2 Ana Kuzle Origami: otkrivanje Pitagorina poučka u kutiji 99–105
84 2 Sanja Varošanec Metode ispitivanja iracionalnosti brojeva 148–152
85 2 Nikolina Kovačević Prostorno mišljenje i geometrija prostora 196–204
85 3 Josip Sliško Zabavni zadatak u vezi kretanja puža: Što sam naučio iz studentskih i učeničkih odgovora? 205–208
86 2 Ana Kuzle Problem solving ili rješavanje matematičkih problema - pregled literature 3–11
87 2 Ana Kuzle Kroz suradnju od teorije do prakse: Razvoj kompetencija rješavanja problema na dodatnoj nastavi matematike 51–58
88 2 Sanja Rukavina O sadržajima iz kombinatorike u početnoj nastavi matematike 99–103
89 2 Ljerka Jukić Matić, Andrea Gudelj Zašto je ta proporcionalnost tako teška? 147–154