Projektna nastava


  • 23

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
54 3 Snježana Varga Kako postati milijunaš (samo za strpljive) 153–156 Materijali su dostupni
54 4 Sanja Loparić Projekt: matematički kviz 157–160 Materijali su dostupni
59 11 Diana Kadić "Math Flowers" - međunarodni matematički projekt 185–186 Materijali su dostupni
60 4 Dubravka Glasnović Gracin Projekt u razrednoj nastavi matematike 204–206 Materijali su dostupni
60 5 Zvjezdana Martinec Matematika u projektu: Popovača - jučer, danas, sutra 207–209 Materijali su dostupni
63 5 Blanka Iličić Školski projekt Jospi Ruđer Bošković 118–119 Materijali su dostupni
64 6 Blanka Iličić Terenska nastava 170–171 Materijali su dostupni
66 6 Antonia Miličić Primjer iz prakse: Kuća iz snova 22–25 Materijali su dostupni
67 4 Tea Borković Kako je zvijezda spojila matematiku i povijest 62–65 Materijali su dostupni
69 5 Božica Borbaš Projektne domaće zadaće 165–169 Materijali su dostupni
70 7 Marina Njerš Sunačni sat - sat matematike u dvorištu 223–225 Materijali su dostupni
71 4 Božica Borbaš Razredni projekt: Europska Unija 14–16 Materijali su dostupni
74 11 Mateja Jurjako Projektni mjesec uz π - proslava beskonačnosti 185–188 Materijali su dostupni
77 11 Irena Žagar-Božičević Nekoliko projekata u nastavi matematike 83–86 Materijali su dostupni
78 6 Dragica Šalković Složni matematičari 117–118 Materijali su dostupni
80 12 Antonia Miličić Primjena sličnosti, projektna nastava u Cavtatu 230–232
80 13 Mirjana Javor Obilježavanje Dana broja π 233–234
81 10 Branka Gotovac Što funkcija je? Što funkcija nije? 38–42
81 11 Blanka Iličić "Mali školski projekt" kao primjer provedbe građanskog odgoja 43–43
85 10 Tanja Mihoković Wellness-centar kraljice Kleopatre. Kako provesti složeni projektni zadatak u nastavi matematike? 228–232
87 9 Zvjezdana Martinec Od kartona, preko stiropora do 3D printa makete crkve 83–84
89 5 Diana Kadić Gradski paviljon 163–164
89 6 Dražena Potočki, Marina Križanić Vlak za naš grad 165–167