Nova knjiga


  • 4

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
57 15 Zoran Pusić Demistificirana matematika 94–95 Materijali su dostupni
66 11 Davor Klobučar Matematika naša svagdašnja 43–46 Materijali su dostupni
76 13 Mirko Polonijo Branimir Dakić: Matematičar u Zagrebu 46–47 Materijali su dostupni
87 12 ***** Branimir Dakić: Priče iz matematike 92–92