Nova knjiga


Članaka u rubrici: 4

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
57 15 Zoran Pusić Demistificirana matematika 94–95
66 11 Davor Klobučar Matematika naša svagdašnja 43–46
76 13 Mirko Polonijo Branimir Dakić: Matematičar u Zagrebu 46–47
87 12 ***** Branimir Dakić: Priče iz matematike 92–92