Uz panoptikum


  • 17

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
60 18 Branimir Dakić Prozori 238–238 Materijali su dostupni
63 13 ***** Od abakusa do grafičkog kalkulatora 144–144 Materijali su dostupni
67 13 ***** Geometrija krugova u žitu 93–93 Materijali su dostupni
68 14 Branimir Dakić U svijetu zavoja 142–144 Materijali su dostupni
70 13 ***** Max Bill - čiste geometrijske forme 237–237 Materijali su dostupni
71 13 ***** Miroslav Šutej 48–48 Materijali su dostupni
72 10 Sandra Gračan Anamorfoze 85–92 Materijali su dostupni
77 13 ***** "Želim znati!", učila u nastavi matematike i fizike 94–95 Materijali su dostupni
77 14 ***** Opisi učila prikazanih u "Panoptikumu" 96–96 Materijali su dostupni
78 15 Antonija Horvatek Upotreba magnetnih folija u nastavi matematike 143–144 Materijali su dostupni
80 16 Branimir Dakić Popločavanje ravnine 239–240
82 13 Ljubica Jerković Šivanje i matematika 96–96
83 13 Branimir Dakić Polimino 141–144
84 15 ***** Boje i π 192–192
87 14 Snježana Starčević Temari - simbol perfekcije 95–96
88 12 Vesna Ovčina Fleksagoni 141–144
89 14 Sandra Gračan Matematički most 192–192