Primijenjena matematika


Članaka u rubrici: 1

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
106 9 Ela Gračan, Nela Bosner Matematika i neuronske mreže 35–44