Kreativnost

Drage čitateljice i dragi čitatelji,

Pred vama je novi broj MiŠ-a s nizom članaka kojima je zajednički nazivnik kreativnost u matematici, odnosno nastavi. Prisjetimo se da u osnovnom dokumentu kurikularne reforme, tj. u Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje kao jedan od općih odgojno-obrazovnih ciljeva nalazimo i ovaj: poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost učenika (NOK, str 15.). Sličan cilj nalazimo i u opisu matematičkog područja u istom dokumentu.

Nastavnik matematike nalazi se u situaciji stalnog traženja ravnoteže između zahtjeva da nastavu organizira tako da učenik uspješno usvoji mnogobrojne matematičke koncepte i uvježba algoritme i zahtjeva da kod učenika razvija kreativnost.  Ova se ravnoteža uvelike može ostvariti uporabom primjerenih metoda aktivne nastave (kao što su heuristička, problemska i istraživačka metoda) putem kojih učenici kroz raznovrsne aktivnosti na nastavnim satima, uz vođenje nastavnika ili samostalno, otkrivaju razna (za njih nova) matematička pravila te rješavaju matematičke probleme bilo otvorenog bilo zatvorenog tipa.

Od 2001. godine svakog 21. travnja obilježava se Svjetski dan kreativnosti i inovativnosti pa ovaj broj započinjemo upravo člankom Josipa Sliška na tu temu, a onda i nastavljamo u istom duhu. Alija Muminagić u suradnji sa mnom rješava problem konstrukcije tangente na kružnicu na pet načina, Matko šimić u članku o kongruencijama podastire još jednu elegantnu metodu rješavanja zadataka iz teorije brojeva, a Lidija Cindrić opisuje vlastita iskustva uporabe grafičkog tableta u nastavi.  Zanimljivih podataka o trokutu i s njime povezanim objektima je nebrojeno mnogo, a u članku Sanje Sruk možete  naći desetak svojstava vezanih za kružnicu devet točaka. Kako na pomalo neuobičajeni način završiti polugodišta, pročitajte u članku Vlatke Hižman-Tržić, a kako kreativno povezati matematiku i kazalište, opisuju  Aljoša Šubašić i  Željka Zorić. Franka M. Brueckler nam daje uvid u problematiku broja e, a još jednom povijesnom temom omatamo ovaj broj.  I opet se radi o problemu otvorenog tipa, ovaj put o različitim načinima rektifikacije kružnice kojima smo ukrasili unutarnje korice ovog broja.

Srdačno,

Sanja Varošanec

(Uvodnik MiŠ-a broj 114)


Nema komentara.

Komentiraj: