Počela je školska godina...

Drage čitateljice i dragi čitatelji,

Pred vama je novi broj Miš-a, prvi u ovoj školskoj godini. Donosimo vam niz zanimljivih priloga od razvijanja matematičkih koncepata u predškolskom odgoju do problematike financijske pismenosti u nastavi matematike na visokim učilištima.  

Započinjemo opširnim člankom o diferencijaciji u nastavi matematike. U njemu autorice M. Mikulić, M. Filipov i D. Liščić daju teorijsku podlogu o diferencijaciji nastave, a zatim i opis praktičnog projekta s pomoću kojeg je jedna od autorica provela ovaj oblik nastave u svojoj školi. I Z. Tomašković opisala je svoje iskustvo organizacije nastavnog sata na kojem su učenici na pomalo neuobičajeni način uvježbavali rad  s trigonometrijskim funkcijama na džepnom računalu, a ujedno povezali matematiku s geografijom. 

D. Glasnović Gracin vodi nas u svijet slikovnica i njihove uloge u ranom odgoju. Matematička slikovnica je moćan medij kroz koji se djeci približavaju različiti matematički koncepti na zabavan i njima primjeren način. Probleme nastave matematike na potpuno drugom kraju obrazovanja opisuju nam M. Papić i B. Kovačić. Iako nam daju uvid u problematiku obrade postotnog računa u nastavi matematike na prvoj godini ekonomskih studija, vrlo lako možemo zamisliti sličan prilog u kojem glavnu ulogu umjesto studenata imaju učenici osnovnih ili srednjih škola. Još je jedan članak temom vezan za postotni račun. Autorice B. Hećimović Apčag i B. Bingulac Beretin u članku Financijska pismenost opisuju zadatke i rezultate istraživanja o razini financijske pismenosti hrvatskih građana. 

U prošlom je broju Miš-a završena serija članaka iz povijesti matematike Tko je prvi... Ali, autorica F. M. Brueckler pokreće novu seriju posvećenu matematici i putovanjima koju otvara pričom o vremenskim zonama.

Razloge zbog kojih kvadratni korijen pozitivnog realnog broja nosi pozitivan predznak razmatra D. Protega, a A. Muminagić donosi jedan povijesni problem upisivanja kvadrata u pravilni peterokut. Ovo nije jedini prilog u kojem smo se dotaknuli mnogokuta. Ljeto je prošlo, ali panoptikum ovog broja podsjeća nas na more. Modeli različitih morskih stvorenja izrađeni su tehnikom origamija, a u članku uz panoptikum mogu se naći opisi osnovnih postupaka i izrade nekoliko pravilnih mnogokuta u tehnici origamija. 

Na kraju istaknimo da je početkom srpnja 2022. u Zagrebu održan 9. kongres nastavnika matematike, središnji skup koji okuplja nastavnike matematike iz cijele države. T. Soucie, voditeljica Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva koje je glavni organizator ovog kongresa približila nam je bogati program kongresa koji se odvijao u šest sekcija i koji je obuhvatio sve razine obrazovanja: od predškolskog odgoja do nastave matematike na visokim učilištima.

Na kraju ovog uvoda, želim nam svima uspješnu, zadovoljstvom obojenu novu školsku godinu!

Srdačno,

Sanja Varošanec

(Uvodnik MiŠ-a broj 116)


Nema komentara.

Komentiraj: