IN MEMORIAM

Zdravko Kurnik (1937. – 2010.)

              
U nedjelju uvečer, 25. srpnja 2010., u Zagrebu je iznenada  preminuo prof. dr. sc. Zdravko Kurnik, umirovljeni profesor Matematičkog odjela PMF-a u Zagrebu. Sahranjen je na groblju Miroševac 28. srpnja 2010. 

Dr. Zdravko Kurnik

Dr. Zdravko Kurnik je rođen u Travniku 1937. godine. Pučku školu i niže razrede gimnazije polazio je u Bosanskom Brodu, a maturirao je na IV. gimnaziji u Zagrebu. U Zagrebu je i diplomirao, potom magistrirao te 1989. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Granične vrijednosti za krivulje u euklidskim i neeuklidskim prostorima. Tri godine radio je kao profesor matematike i fizike na zagrebačkoj Petoj gimnaziji odakle  1963. prelazi na Geometrijski zavod Matematičkog odjela PMF-a gdje je 2002.  dočekao i mirovinu. Prof. Kurnik bio je u braku sa Štefanom, uglednom gimnazijskom profesoricom matematike. Od njihovih triju kćeri, Mirele, Željke i Irene, prve su dvije pošle stopama roditelja i obje su danas afirmirane profesorice matematike dok je najmlađa, Irena, završila studij dizajna na Arhitektonskonskom fakultetu u Zagrebu.

Znanstveno područje kojim se dr. Kurnik bavio bila je geometrija, posebice Riemannova, zatim i konstruktivna, nacrtna i diferencijalna geometrija te euklidski i neeuklidski prostori. Objavio je jedanaest znanstvenih radova te sudjelovao u znanstvenim projektima Diferencijalna i projektivna geometrija, Metodika nastave matematike, Algebarske strukture u geometriji te Metodički standardi za nastavu matematike. Izvodio je nastavu geometrijskih kolegija Konstruktivna geometrija, Nacrtna geometrija, Euklidski prostori i dr. Osobito valja istaknuti njegovu ulogu u kreiranju i razvoju pedagoških i metodičkih kolegija na Matematičkom odjelu. Od 1994. do 2002. bio je voditelj Katedre za metodiku matematike i računarstva. Pod vodstvom dr. Kurnika izrađena su 84 diplomska rada, od kojih je 27 bilo iz metodike nastave matematike.

Dobitnik je najuglednije državne Nagrade "Ivan Filipović" za životno djelo u području znanstvenog i stručnog rada.

Radni vijek dr. Zdravka Kurnika, uz znastveni rad, obilježen je djelovanjem na području nastave matematike u osnovnoj i srednjoj školi. Posebice valja istaknuti njegovu pionirsku ulogu u razvoju Metodike nastave matematike i to ne samo kao studijskog kolegija već i šire, kao šireg sustava prožimanja teorije i prakse utemeljenog na suvremenim znanstvenim spoznajama i dostignućima u području učenja i obrazovanja. Bio je ustrajan borac za dostojno mjesto Metodike nastave matematike na nastavničkim studijima u Hrvatskoj, premda je u toj borbi nerijetko bio usamljen i nije uvijek nailazio na razumijevanje.    

Nezahvalna je i gotovo neprovediva zadaća navesti sve što je dr. Zdravko Kurnik učinio za nastavu i popularizaciju matematike u Hrvatskoj. Održao je nebrojena predavanja na seminarima za stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola, na skupovima nastavnika-mentora pri održavanju raznih natjecanja, na stručno-pedagoškim večerima HMD-a te u ograncima HMD-a. Uveo je radionice kao praksu na svim okupljanjima i skupovima nastavnika matematike. Bio je član Povjerenstva za stručne ispite. Sudjelovao je pri izradi svih programa za nastavu matematike u posljednjih nekoliko desetljeća. Bio je neumoran i uporan u nastojanjima da unaprijedi nastavu matematike u Hrvatskoj, kako bi bila što kvalitetnija i suvremenija. 

Posebna je priča uloga dr. Zdravka Kurnika u matematičkim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola. Dugi niz godina bio je i predsjednik Državnog povjerenstva, a pet je godina bio predsjednik i Savezne komisije za matematička natjecanja u bivšoj državi. Uveo je praksu održavanja seminara za nastavnike-mentore učenika na državnim natjecanjima te pokrenuo i uređivao Bilten koji je sadržavao predavanja s tih seminara. 

Dr. Kurnik je ispisao tisuće stranica tekstova iz Metodike nastave matematike. Samo ih je u MiŠ-u, u 55 članaka pod rubrikom Iz rječnika metodike, više od 300.  Bio je član uredništava svih matematičkih časopisa koji su izlazili ili izlaze u Hrvatskoj. Odlazak u mirovinu omogućio mu je dovršenje započetih rukopisa pa je u posljednjih nekoliko godina izašlo više njegovih vrijednih knjiga. Tako su mu u izdanju Elementa objavljene knjige Znanstveni okviri nastave matematike i Posebne metode rješavanja matematičkih zadataka, a HMD je tiskao njegove knjige Nejednakosti, Diofantske jednadžbe, 13 metodičkih radionica, Zadaci s više načina rješavanja.

Zamjetno je zalaganje dr. Kurnika i u popularizaciji matematičke znanosti. U Matematičko-fizičkom listu za učenike srednjih škola imao je stalnu rubriku Zabavna matematika, a u Matki, časopisu za osnovnoškolce, vodio je rubriku Enigmatika. Iza Profesora Pitagore u Kvizorami skrivao se dr. Zdravko Kurnik. U izdanju Elementa nedavno je izašla njegova knjiga Zabavna matematika. U jednom od najpopularnijih TV-kvizova Brojke i slova godinama je brinuo o brojkama.

Profesionalni izbor dr. Zdravka Kurnika bila je matematika, ali područje njegova interesa bilo je znatno šire. Uz već spomenutu enigmatiku vezana je knjižica Rječnik anagrama (Element 2008.), kojoj je jedan od autora. U tri knjižice: Na oštrici riječi (Genesis 2005.), Otkucaji srca (Element 2008.) i Budno oko (Element 2009.)  skupio je mnoštvo duhovitih i originalnih aforizama. Pisao je i haiku pjesme, za neke od njih dobio je i međunarodna priznanja. Volio je prirodu te je bio vrlo dobar poznavatelj gljiva.    

I kad čovjek tako prođe djelom dr. Zdravka Kurnika ostane u čudu pitajući se gdje je našao toliko vremena i energije za stvaranje cijelog tog bogatstva. Kako onda duboko  ne žaliti zbog golema gubitka, i ljudskog i profesionalnog, koji nas je zadesio njegovim odlaskom.


Nema komentara.

Komentiraj: