Kompleksni brojevi kao kvadratne matrice


Naslovnica
  • Sanja Sruk
  • Broj MiŠ-a: 117
  • Broj članka: 3
  • Stranice: 60 – 62

Ostali članci ovih autora:


Materijali uz članak:

Nema dostupnih materijala uz ovaj članak.