Anđelko Marić


Članaka u kojima je autor: 21

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
3 Anđelko Marić Važnost dokaza obrata poučka 112–114 Metodika
4 Anđelko Marić Neke osobitosti pseudopravokutnog trokuta 176–178 Metodika
7 Anđelko Marić Primjene metode ploština u dokazivanju nekih poučaka 76–80 Metodika
9 Anđelko Marić O težištima višekuta 165–168 Metodika
13 Anđelko Marić Mali matematički izlet 116–119 Metodika
15 Anđelko Marić Neki poučci o trokutu 223–226 Više nego u udžbeniku
16 Anđelko Marić Prilog raspravi o natjecanjima iz matematike 22–23 Natjecanja
23 Anđelko Marić Neke zanimljivosti o temeljnim sredinama 125–128 Iz razreda
46 Anđelko Marić Gaudeamus Igitur 16–19 Iz razreda
54 Anđelko Marić Šestar ili šestilo? 186–187 Matematičko-jezična zrnca
55 Anđelko Marić Problem triju znamenaka 9 214–215 Zanimljiva matematika
56 Anđelko Marić Brojevi i brojke 35–38 Razno
57 Anđelko Marić Geometrijske nedoumice 91–93 Matematičko-jezična zrnca
58 Anđelko Marić Jezične nedoumice 122–125 Matematičko-jezična zrnca
59 Anđelko Marić Jezične nesuglasice 160–164 Matematičko-jezična zrnca
60 Anđelko Marić Matematička preciznost i jezik 220–223 Matematičko-jezična zrnca
61 Anđelko Marić Nizovi - 1. dio: Uvodno o nizovima 28–33 Matematička zrnca
62 Anđelko Marić Nizovi - 2. dio: Neki posebni nizovi 75–81 Matematička zrnca
63 Anđelko Marić Nizovi - 3. dio: Nizovi zadani rekurzijom 124–128 Matematička zrnca
64 Anđelko Marić Nizovi - 4. dio: Neke primjene Fibonaccijeva niza 174–179 Matematička zrnca
65 Anđelko Marić Nizovi - 5. dio: Izbor zadataka 210–215 Matematička zrnca