Željka Kurnik


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
5 Mirela Kurnik, Željka Kurnik Lorenzo Mascheroni i geometrija šestara 209–215 Obljetnice