Maja Libl


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
73 Maja Libl, Ivan Matić Plimpton 322 114–122 Povijest matematike