Viktorija Dimec


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
74 Viktorija Dimec, Zrinka Franušić Konstrukcije zlatnog reza 176–180 Zanimljiva matematika