Amalija Žakelj


Članaka u kojima je autor: 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
77 Amalija Žakelj Modernizacija kurikula u Sloveniji 87–93 Aktualno
78 Amalija Žakelj Modeliranje u nastavi matematike 105–110 Metodika