Tin Perkov


Članaka u kojima je autor: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
99 Tin Perkov Gaussov uskrsni algoritam 184–186 Zanimljiva matematika