Aljoša Šubašić


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
114 Aljoša Šubašić, Željka Zorić Matematički teatar u Splitu 185–189 Iz matematičkog života