Tea Kranjec


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
117 Tea Kranjec, Ivan Ćorić Sličnost trokuta 80–86 Mladi nadareni matematičari