Lana Frkin


Članaka u kojima je autor: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
118 Lana Frkin Potencija točke i radikalna os 132–139 Mladi nadareni matematičari