Marko Marić


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
119 Marijana Špoljarić, Marko Marić Vizualizacija matematičke indukcije 172–177 Više nego u udžbeniku