Zdravko Kurnik


Članaka u kojima je autor: 62

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
1 Zdravko Kurnik Decartesova metoda – problemi i jednadžbe 10–17 Iz rječnika metodike
2 Zdravko Kurnik Analiza 54–64 Iz rječnika metodike
3 Zdravko Kurnik Analogija 101–109 Iz rječnika metodike
4 Zdravko Kurnik Generalizacija 147–154 Iz rječnika metodike
5 Zdravko Kurnik Indukcija 197–203 Iz rječnika metodike
6 Zdravko Kurnik Apstrakcija 11–15 Iz rječnika metodike
6 Zdravko Kurnik René Descartes 26–29 Obljetnice
7 Zdravko Kurnik Matematički zadatak 51–58 Iz rječnika metodike
8 Zdravko Kurnik Poučak ili teorem 101–105 Iz rječnika metodike
8 Zdravko Kurnik 175 godina od otkrića neeuklidske geometrije 129–132 Obljetnice
9 Zdravko Kurnik Dokaz 149–155 Iz rječnika metodike
10 Zdravko Kurnik Matematičke sposobnosti 195–199 Iz rječnika metodike
11 Zdravko Kurnik Matematički pojam 8–16 Iz rječnika metodike
12 Zdravko Kurnik Metodika uvođenja novih pojmova 55–59 Iz rječnika metodike
13 Zdravko Kurnik Načelo znanstvenosti 102–106 Iz rječnika metodike
14 Zdravko Kurnik Načelo problemnosti 148–152 Iz rječnika metodike
14 Zdravko Kurnik Matematičari na mjesecu 168–169 Duplerica
15 Zdravko Kurnik Problemska nastava 196–202 Iz rječnika metodike
16 Zdravko Kurnik Metodička radionica 4–11 Iz rječnika metodike
17 Zdravko Kurnik Historicizam 52–58 Iz rječnika metodike
18 Zdravko Kurnik Primjer 100–105 Iz rječnika metodike
18 Zdravko Kurnik Aforizmi iz škole života 108–108 Zanimljivosti
19 Zdravko Kurnik Metoda uzastopnih približavanja 148–154 Iz rječnika metodike
20 Zdravko Kurnik Metoda supstitucije 196–202 Iz rječnika metodike
21 Zdravko Kurnik Metoda razlikovanja slučajeva 4–10 Iz rječnika metodike
22 Zdravko Kurnik Grupni rad 52–57 Iz rječnika metodike
23 Zdravko Kurnik Metoda neodređenih koeficijenata 99–106 Iz rječnika metodike
24 Zdravko Kurnik Metoda rekurzije 148–155 Iz rječnika metodike
25 Zdravko Kurnik Individualizacija 196–201 Iz rječnika metodike
26 Zdravko Kurnik Znanja 4–7 Iz rječnika metodike
27 Zdravko Kurnik Specijalizacija 52–58 Iz rječnika metodike
28 Zdravko Kurnik Dirichlet i njegov princip 100–104 Iz rječnika metodike
29 Zdravko Kurnik Osnove konstrukcije i osnovna primjena 148–152 Iz rječnika metodike
30 Zdravko Kurnik Konstruktivne metode 195–201 Iz rječnika metodike
31 Zdravko Kurnik Motivacija 4–10 Iz rječnika metodike
32 Zdravko Kurnik Matematička križaljka 51–56 Iz rječnika metodike
33 Zdravko Kurnik Jezik u nastavi matematike 99–105 Iz rječnika metodike
34 Zdravko Kurnik Heuristička nastava 148–153 Iz rječnika metodike
35 Zdravko Kurnik Metoda rada s tekstom 196–200 Iz rječnika metodike
36 Zdravko Kurnik Metoda predavanja 5–9 Iz rječnika metodike
37 Zdravko Kurnik Heuristički razgovor 52–56 Iz rječnika metodike
38 Zdravko Kurnik Nastavni sat matematike 99–104 Iz rječnika metodike
39 Zdravko Kurnik Konkretizacija 148–154 Iz rječnika metodike
40 Zdravko Kurnik Provjeravanje znanja 196–201 Iz rječnika metodike
41 Zdravko Kurnik Ocjenjivanje 4–8 Iz rječnika metodike
42 Zdravko Kurnik Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka 51–56 Iz rječnika metodike
43 Zdravko Kurnik Metoda koordinata 100–104 Iz rječnika metodike
43 Zdravko Kurnik Prof. dr. sc. Zdravko Kurnik, nagrada za životno djelo 142–143 Iz matematičkog života
44 Zdravko Kurnik Metodička strana natjecanja 148–151 Iz rječnika metodike
44 Zdravko Kurnik Riječnik anagrama 190–191 Dobra knjiga
45 Zdravko Kurnik Zabavna matematika 196–202 Iz rječnika metodike
46 Zdravko Kurnik Kosa projekcija 4–9 Iz rječnika metodike
47 Zdravko Kurnik Istraživačka nastava 52–59 Iz rječnika metodike
48 Zdravko Kurnik Načelo primjerenosti 100–105 Iz rječnika metodike
49 Zdravko Kurnik Formule 148–151 Iz rječnika metodike
50 Zdravko Kurnik Priprema nastavnika i učenika za matematička natjecanja 195–199 Iz rječnika metodike
50 Zdravko Kurnik Dvije pedesetogodišnjice i jedna četrdesetpetogodišjnica 231–234 Obljetnice
51 Zdravko Kurnik Dedukcija 5–11 Iz rječnika metodike
52 Zdravko Kurnik Načelo trajnosti znanja 52–56 Iz rječnika metodike
53 Zdravko Kurnik Diferencirana nastava, homogene grupe 100–105 Iz rječnika metodike
54 Zdravko Kurnik Načelo interesa 148–152 Iz rječnika metodike
55 Zdravko Kurnik Terminološki problemi u nastavi matematike 195–199 Metodika