Sandra Gračan


Članaka u kojima je autor: 23
Članaka u kojima je suradnik: 2

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
4 Sandra Gračan S "pi" na kavu! 163–170 Zanimljivosti
9 Sandra Gračan Priča o e 173–180 Zanimljivosti
12 Sandra Gračan Jednostavno nemoguće! 73–81 Panoptikum
14 Sandra Gračan Stereogrami – putovanje iz 2D u 3D 173–179 Zanimljivosti
17 Sandra Gračan Snježna pahuljica 66–71 Zanimljiva matematika
21 Sandra Gračan Matematičke nagrade 42–45 Povijest matematike
22 Sandra Gračan Möbiusova traka 74–80 Zanimljiva matematika
25 Sandra Gračan Kleinova boca 221–227 Zanimljiva matematika
26 Tanja Debelec, Sandra Gračan Magični kvadrati – čarolija u brojevima 33–39 Zanimljiva matematika
41 Sandra Gračan Četiri su dovoljne! 26–35 Zanimljiva matematika
49 Sandra Gračan Nove knjige 187–189 Dobra knjiga
54 Sandra Gračan Matematika na A4 170–177 Zanimljiva matematika
56 Sandra Gračan Zbogom dragom profesoru 7–7 In memoriam
58 Sandra Gračan Geometrijski skulpture Georga W. Harta 142–144 Panoptikum
65 Sandra Gračan Lewis Carroll u Zemlji brojeva 221–232 Zanimljiva matematika
67 Sandra Gračan Kavica u Elementu 89–90 Obljetnice
72 Sandra Gračan Anamorfoze 85–92 Uz panoptikum
78 Sandra Gračan Matematika savijanja papira 125–131 Zanimljiva matematika
79 Sandra Gračan Matematika savijanja papira: korad naprijed 170–175 Zanimljiva matematika
89 Sandra Gračan Matematički most 192–192 Uz panoptikum
93 Sandra Gračan Matematičke rukotvorine 142–144 Uz panoptikum
104 Sandra Gračan Lozinke i matematika 167–171 Zanimljiva matematika
106 Sandra Gračan Sfera u arhitekturi 45–48 Uz panoptikum
108 Branimir Dakić, Sandra Gračan Matematika u stripu 119–126 Zanimljiva matematika
113 Sandra Gračan Element - 30 godina s vama 118–121 Obljetnice