Vladimir Varićak


Članaka u kojima je autor: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
11 Vladimir Varićak Boškovićevo izvođenje Heronove formule 40–41 Povijest matematike