Franka Miriam Brueckler


Članaka u kojima je autor: 37
Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
14 Franka Miriam Brueckler, Mladen Vuković Studij za nastavnika matematike u Njemačkoj 181–184 Iz svijeta
74 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristio znakove + i - 165–166 Povijest matematike
75 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristi znakove · i :? 214–217 Povijest matematike
76 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi točno odredio površinu nekog lika obrubljenog krivuljama? 15–16 Povijest matematike
76 Franka Miriam Brueckler Matematika na 3. Znanstvenom pikniku 26–27 Iz matematičkog života
77 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi grafički prikazao podatke? 68–69 Povijest matematike
79 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao da postoji točno pet pravilnih poliedara? 168–169 Povijest matematike
80 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... beskonačnost označio sa ∞? 211–212 Povijest matematike
82 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo sinus i kosinus? 82–84 Povijest matematike
83 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo uskličnik u matematiku? 129–131 Povijest matematike
84 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi otkrio broj π? 166–167 Povijest matematike
86 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ...uveo znakove =, < i >? 40–40 Povijest matematike
87 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... nepoznanicu označio sa x? 81–82 Povijest matematike
89 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi dokazao da postoje samo tri pravilna popločivanja ravnine? 174–176 Povijest matematike
90 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio Pascalov trokut? 224–225 Povijest matematike
91 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio konike? 39–40 Povijest matematike
92 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao osnovni teorem aritmetike? 85–86 Povijest matematike
93 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... korijene označio sa n-ti korijen? 131–131 Povijest matematike
95 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ... dokazivao matematičke tvrdnje? 212–213 Povijest matematike
96 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio kompleksne brojeve? 30–31 Povijest matematike
97 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... definirao funkcije? 81–82 Povijest matematike
98 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... iskazao i dokazao Pitagorin poučak? 118–119 Povijest matematike
99 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... definirao vjerojatnost? 175–176 Povijest matematike
100 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi definirao zlatni rez 224–225 Povijest matematike
101 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi znao riješiti linearnu jednadžbu? 29–31 Povijest matematike
102 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi znao riješiti kvadratnu jednadžbu? 75–77 Povijest matematike
103 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi znao riješiti kubnu jednadžbu? 115–117 Povijest matematike
104 Franka Miriam Brueckler Tko se prvi koristio nazivima glavnih matematičkih disciplina? 178–178 Povijest matematike
105 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uočio da postoje beskonačni skupovi? 231–232 Povijest matematike
106 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uočio uočio da beskonačna suma može biti konačna? 26–28 Povijest matematike
107 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo nulu? 80–81 Povijest matematike
108 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi definirao proporcionalnost? 138–139 Povijest matematike
109 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... pravilno konstruirao tangentu na neku krivulju? 170–172 Povijest matematike
110 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo vektore? 230–231 Povijest matematike
111 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo negativne brojeve? 35–38 Povijest matematike
112 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... nešto dokazao matematičkom indukcijom? 69–72 Povijest matematike
113 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo apsolutnu vrijednost? 128–129 Povijest matematike
114 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo broj e? 171–173 Povijest matematike