Šefket Arslanagić


Članaka u kojima je autor: 19
Članaka u kojima je suradnik: 7

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
16 Šefket Arslanagić Poopćenje jedne uvjetne algebarske nejednakosti 30–32 Više nego u udžbeniku
23 Šefket Arslanagić Dva dokaza jedne analitičke nejednakosti 130–131 Više nego u udžbeniku
46 Šefket Arslanagić Jedan zanimljiv zadatak iz geometrije trokuta 20–21 Metodika
48 Šefket Arslanagić Još jedan dokaz Eulerovog teorema 132–133 Više nego u udžbeniku
50 Šefket Arslanagić Četiri različita rješenja jedne diofantske jednadžbe trećeg stupnja 212–214 Više nego u udžbeniku
54 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Više rješenja jednog trigonometrijskog zadatka 182–185 Više nego u udžbeniku
55 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Jedna primjena poznatih osobina Fibonaccijevih brojeva 224–226 Više nego u udžbeniku
57 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Lorenski križ 89–90 Više nego u udžbeniku
59 Šefket Arslanagić Više dokaza jedne algebarske nejednakosti 180–182 Više nego u udžbeniku
65 Šefket Arslanagić Dva planimetrijska dokaza Steiner-Lehmusova teorema 206–207 Više nego u udžbeniku
66 Šefket Arslanagić Nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine nije svemoćna 31–32 Više nego u udžbeniku
69 Šefket Arslanagić Jedna algebarska nejendakost i njena generalizacija 178–179 Više nego u udžbeniku
71 Šefket Arslanagić Još jedan dokaz Ptolemejeva teorema 31–32 Više nego u udžbeniku
72 Šefket Arslanagić Uloga i značaj domaćih zadaća u nastavi matematike 60–64 Metodika
78 Šefket Arslanagić Neke posljedice jedne važne trigonometrijske nejednakosti 123–124 Više nego u udžbeniku
80 Šefket Arslanagić Primjena Bernuollijeve nejednakosti 222–224 Više nego u udžbeniku
81 Šefket Arslanagić O jednom Steinerovu teoremu 26–27 Više nego u udžbeniku
84 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić O pseudojednakokračnim trokutima 170–172 Više nego u udžbeniku
90 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Više raznih rješenja jednog zadatka iz geometrije 221–223 Više nego u udžbeniku
94 Šefket Arslanagić Jedan matematički zadatak talijanskog matematičara Luce Paciolija 186–187 Povijest matematike
96 Šefket Arslanagić O jednoj dvostrukoj nejednakosti 28–29 Više nego u udžbeniku
98 Šefket Arslanagić O dokazima nekih algebarskih nejednakosti 116–117 Više nego u udžbeniku
101 Šefket Arslanagić Formula za udaljenost težišta trokuta i središta opisane mu kružnice te njezina primjena 27–28 Više nego u udžbeniku
103 Šefket Arslanagić O jednoj algebarskoj jednadžbi četvrtog stupnja 113–114 Više nego u udžbeniku
107 Šefket Arslanagić, Daniela Zubović Jedna algebarska nejednakost i njezina primjena u geometriji 73–75 Više nego u udžbeniku
110 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Rješavanje geometrijskih zadataka s pomoću mreža 227–229 Više nego u udžbeniku