Renata Sotirov


Članaka u kojima je suradnik: 1

Broj Autori Naslov Stranice Rubrika Materijali
17 Renata Sotirov, Vedran Taslidžić Opseg i površina snježne pahuljice 74–76 Zanimljiva matematika