Više nego u udžbeniku


Članaka u rubrici: 108

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
2 7 Andrej Dujella Verižni razlomci i problem kalendara 74–77
3 9 Neven Elezović Trapezna formula 127–133
4 3 Branimir Dakić Nagib pravca 155–158
4 7 Ela Rac Marinić Kragić Problem pakiranja sfera 171–175
8 7 Sonja Banić Programi: Neke ideje i primjeri za trgovačke škole 124–128
15 10 Anđelko Marić Neki poučci o trokutu 223–226
15 11 Ela Rac Marinić Kragić Pitagorini tetraedri 227–231
16 9 Šefket Arslanagić Poopćenje jedne uvjetne algebarske nejednakosti 30–32
18 7 Alija Muminagić Uz rješenje jednog zadatka 115–116
19 9 Mea Bombardelli Eulerova formula 179–182
21 10 Šime Šuljić Pascalov ili kineski trokut 26–30
21 11 Branimir Dakić Cevin poučak i neke osobite točke trokuta 31–33
23 11 Šefket Arslanagić Dva dokaza jedne analitičke nejednakosti 130–131
31 4 Ela Rac Marinić Kragić Winplotom do kopita 16–21
37 10 Milan Šarić Metoda pomoćnih likova 77–84
37 11 Vinko Bajrović Papusov poučak 85–85
39 7 Branimir Dakić Suma Sn = 1 + 2 + 3 + ... + n 170–174
40 6 Ilija Ilišević Geometrijski dokaz nejednakosti sredina 218–218
46 9 ***** Iz stari(ji)h udžbenika 33–35
48 9 Ela Rac Marinić Kragić Rješenje jedne zanimljive logaritamsko eksponencijalne jednadžbe 128–131
48 10 Šefket Arslanagić Još jedan dokaz Eulerovog teorema 132–133
50 3 Branimir Dakić Cavalierijeva načela 200–205
50 5 Ela Rac Marinić Kragić Kako je Arhimed računao površinu odsječka parabole 207–211
50 6 Šefket Arslanagić Četiri različita rješenja jedne diofantske jednadžbe trećeg stupnja 212–214
51 8 Branimir Dakić Arhimedov problem stoke 34–37
53 9 Branimir Dakić Riječ-dvije o verižnim razlomcima 131–136
54 10 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Više rješenja jednog trigonometrijskog zadatka 182–185
55 10 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Jedna primjena poznatih osobina Fibonaccijevih brojeva 224–226
56 8 Ela Rac Marinić Kragić Dandelinove kugle 25–28
57 11 Sanja Sruk Matematički paradoksi - tri zanimljiva zadatka 86–88
57 13 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Lorenski križ 89–90
59 9 Šefket Arslanagić Više dokaza jedne algebarske nejednakosti 180–182
59 10 Alija Muminagić Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva 183–184
60 12 Senka Sedmak Na drugi pogled 224–225
60 13 Alija Muminagić Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva 226–227
61 6 Dijana Ilišević, Miro Ojvan O definiciji i nazivu jedne klase trapeza (ili zašto ne jednakokračan trapez?) 23–25
61 7 Alija Muminagić Suma kvadrata prvih n uzastopnih prirodnih brojeva 26–27
62 4 Bojan Kovačić O jednom zadatku s državne mature 68–70
64 4 Milan Kabić Sangaku problemi 160–167
65 3 Milan Kabić Sangaku problemi - geometrijski problemi u japanskim hramovima - 2. dio 200–205
65 4 Šefket Arslanagić Dva planimetrijska dokaza Steiner-Lehmusova teorema 206–207
65 5 Alija Muminagić Više rješenja jednog trigonometrijskog zadatka 208–209
66 7 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Primjena jednostavnog kamatnog računa na "račun zadužnica" 26–30
66 8 Šefket Arslanagić Nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine nije svemoćna 31–32
67 5 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (1. dio) 66–73
68 4 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (2. dio) 111–114
68 5 Jens Carstensen, Alija Muminagić Pellovi brojevi 115–117
68 6 Branimir Dakić Kvadratura mnogokuta 118–121
69 7 Kristina Matijević, Bojan Kovačić Neki jednostavni nelinearni regresijski modeli (3. dio) 173–177
69 8 Šefket Arslanagić Jedna algebarska nejendakost i njena generalizacija 178–179
70 5 Stjepan Poljak, Tomislav Rudec Razmišljanja o sredini 208–218
70 9 Jens Carstensen, Alija Muminagić Pell-Lucasovi brojevi 228–229
71 5 Bojan Kovačić O savršenim trokutima 17–22
71 6 Davor Klobučar Prosti brojevi 23–30
71 7 Šefket Arslanagić Još jedan dokaz Ptolemejeva teorema 31–32
74 7 Branimir Dakić Yin i yang 167–171
74 8 Aleksandra Floreani Grafičko rješavanje jednadžbi trećeg i četvrtog stupnja 172–175
75 7 Bojan Kovačić, Kristina Matijević O problemskom zadatku na prvom kolokviju iz Matematike 1 221–224
76 5 Neven Elezović Grafički prikaz funkcija kompleksne varijable 17–23
77 7 Jens Carstensen, Alija Muminagić Tragom jednog zadatka 70–71
77 9 Borka Jadrijević, Fani Rožić Kombinatorni dokazi malog Fermatovog i Wilsonova teorema 75–79
78 9 Šefket Arslanagić Neke posljedice jedne važne trigonometrijske nejednakosti 123–124
79 9 Milana Vuković, Mladen Vuković Matematički jezik: oznake i izrazi 181–186
79 10 Mirko Franić Koliko je sin 9° i cos 9°? 187–188
80 9 Maja Starčević, Ivana Laštro Otkrivanje elipse 218–221
80 10 Šefket Arslanagić Primjena Bernuollijeve nejednakosti 222–224
81 5 Jens Carstensen, Alija Muminagić Zanimljiv dokaz kosinusova poučka 22–23
81 7 Šefket Arslanagić O jednom Steinerovu teoremu 26–27
82 6 Anita Bingula, Maja Starčević Podudaranje karakterističnih točaka trokuta 74–78
83 7 Ljiljana Primorac Gajčić Al-Khwarizmijeva metoda rješavanja kvadratnih jednadžbi 122–124
84 9 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić O pseudojednakokračnim trokutima 170–172
84 10 Lucija Šer Dokazi popločavanjem ravnine 173–177
85 9 Neven Elezović Catalanovi brojevi, 1. dio 220–227
86 9 Maja Starčević Karakteristične točke jednakokračnog trokuta 27–31
86 10 Neven Elezović Catalanovi brojevi, 2. dio 32–36
87 7 Igor Lulić Rizik od bankrota u jednostavnim igrama 77–80
88 6 Danijel Krizmanić, Valentino Skobljanec Neke dileme, paradoksi i zablude u vjerojatnosti 123–127
89 8 Jens Carstensen, Alija Muminagić Super zlatni pravokutnik 170–173
90 8 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Više raznih rješenja jednog zadatka iz geometrije 221–223
91 7 Zrinka Franušić, Klara Šoltić Zlatnim rezom do formule za sin 3° 26–29
92 8 Ivan Kelava Izračunavanje površine trokuta na drukčiji način 75–80
92 9 Aleksandra Floreani, Astra Škorjanc Pseudosimetrične jednadžbe 81–84
93 6 Ilija Ilišević Rješavanje nekih iracionalnih jednadžbi sustavom algebarskih jednadžbi 121–127
94 4 Milana Vuković, Mladen Vuković Rješavanje logičkih zadataka metodom semantičkih stabala 158–165
94 7 Bojan Kovačić, Petra Čargonja O jednom zadatku iz geometrijske vjerojatnosti - Zadatak s vjerojatnošću susreta dviju osoba i neka njegova poopćenja 170–176
94 8 Josip Kličinović Približno računanje korijena 177–180
95 8 Radomir Lončarević Fareyev niz 221–226
95 9 Jens Carstensen, Alija Muminagić Jedna zanimljiva konstrukcija 227–228
96 5 Sanja Sruk Konveksni politopi 20–22
96 6 Milan Papić, Bojan Kovačić Usporedba dvaju pristupa u nastavi poslovne matematike 23–27
96 7 Šefket Arslanagić O jednoj dvostrukoj nejednakosti 28–29
97 6 Sanja Sruk Sunčeva analema i Bernoullijeva lemniskata 78–80
98 6 Šefket Arslanagić O dokazima nekih algebarskih nejednakosti 116–117
99 7 Radomir Lončarević Geometrijski prikaz Fareyeva niza 169–174
100 6 Alija Muminagić Fizika pomaže matematici 214–214
101 5 Šefket Arslanagić Formula za udaljenost težišta trokuta i središta opisane mu kružnice te njezina primjena 27–28
103 6 Šefket Arslanagić O jednoj algebarskoj jednadžbi četvrtog stupnja 113–114
104 5 Neven Elezović Matematika u doba pandemije 161–166
105 6 Sanja Varošanec Regresijski pravac 214–218
106 6 Izet Kalaba Graf eksponencijalne funkcije f(x)=a^x za a<0 21–25
107 7 Šefket Arslanagić, Daniela Zubović Jedna algebarska nejednakost i njezina primjena u geometriji 73–75
107 8 Josip Kličinović, Tomislav Burić Opseg i površina kruga (za velike) 76–79
108 8 Neven Elezović Trohoida 131–137
110 9 Šefket Arslanagić, Alija Muminagić Rješavanje geometrijskih zadataka s pomoću mreža 227–229
111 11 Predrag Novaković Početak i prvi val pandemije COVID-19 43–46
113 3 Denis Husadžić Problem prelijevanja mlijeka 107–112
114 3 Alija Muminagić, Sanja Varošanec Konstrukcije tangente na kružnicu 156–160
114 4 Sanja Sruk Trokut, pravac i kružnica 161–165