Povijest matematike


Članaka u rubrici: 62

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
3 6 Vladimir Devidé Sjećanje na profesora Stjepana Škreblina 117–119
4 9 ***** Karel Zahradnik 179–180
6 10 ***** Getaldićeva konstrukcija parabole 30–31
8 9 ***** Iz povijesti razlomaka 133–133
9 7 ***** Vladimir Varićak (1865.-1942.) 169–170
10 11 Žarko Dadić Šilobodova i Zoričićeva aritmetika 222–224
10 12 ***** Maurits Cornelis Escher 226–227
11 9 Darko Žubrinić Glagoljski brojevi 35–37
11 10 ***** Mersenneovi brojevi 38–39
11 11 Vladimir Varićak Boškovićevo izvođenje Heronove formule 40–41
21 15 Sandra Gračan Matematičke nagrade 42–45
24 11 ***** Matura stotinu godina unazad 185–188
25 9 ***** Felix Christian Klein 228–228
25 12 Danijel Krizmanić Žene u matematici 233–236
27 8 Ivan Dražić Marin Getaldić 78–83
54 5 Ivana Hartmann, Ljerka Jukić Matić Od rimskih brojeva do chisanbopa 161–165
64 11 Darko Žubrinić Pedagoški zavjet Vilima Fellera 188–190
73 4 Maja Libl, Ivan Matić Plimpton 322 114–122
74 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristio znakove + i - 165–166
75 5 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi koristi znakove · i :? 214–217
76 4 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi točno odredio površinu nekog lika obrubljenog krivuljama? 15–16
77 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi grafički prikazao podatke? 68–69
79 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao da postoji točno pet pravilnih poliedara? 168–169
80 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... beskonačnost označio sa ∞? 211–212
80 7 Valentina Pavetić, Predrag Vuković Kako je Šilobod radio provjeru zadataka zbrajanja 213–215
81 8 Vedran Levanić Descartes i Wallis o imaginarnoj jedinici 28–33
82 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo sinus i kosinus? 82–84
83 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo uskličnik u matematiku? 129–131
84 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi otkrio broj π? 166–167
86 12 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ...uveo znakove =, < i >? 40–40
87 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... nepoznanicu označio sa x? 81–82
88 7 Marina Seifert Descartesov izgubljeni teorem 128–131
89 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi dokazao da postoje samo tri pravilna popločivanja ravnine? 174–176
90 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio Pascalov trokut? 224–225
91 10 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio konike? 39–40
92 10 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... dokazao osnovni teorem aritmetike? 85–86
93 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... korijene označio sa n-ti korijen? 131–131
94 11 Šefket Arslanagić Jedan matematički zadatak talijanskog matematičara Luce Paciolija 186–187
95 5 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi ... dokazivao matematičke tvrdnje? 212–213
96 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... otkrio kompleksne brojeve? 30–31
97 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... definirao funkcije? 81–82
98 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... iskazao i dokazao Pitagorin poučak? 118–119
99 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... definirao vjerojatnost? 175–176
100 11 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi definirao zlatni rez 224–225
100 12 Nikola Pavlinić Marie-Sophie Germain 226–229
101 6 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi znao riješiti linearnu jednadžbu? 29–31
102 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi znao riješiti kvadratnu jednadžbu? 75–77
103 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi znao riješiti kubnu jednadžbu? 115–117
103 8 Neven Elezović Staroegipatski razlomci, 1. dio 118–121
104 7 Neven Elezović Staroegipatski razlomci, 2. dio 172–177
104 8 Franka Miriam Brueckler Tko se prvi koristio nazivima glavnih matematičkih disciplina? 178–178
105 9 Neven Elezović Staroegipatski razlomci, 3. dio 226–230
105 10 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uočio da postoje beskonačni skupovi? 231–232
106 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uočio uočio da beskonačna suma može biti konačna? 26–28
107 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo nulu? 80–81
108 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi definirao proporcionalnost? 138–139
109 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... pravilno konstruirao tangentu na neku krivulju? 170–172
110 10 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi uveo vektore? 230–231
111 9 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo negativne brojeve? 35–38
112 5 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... nešto dokazao matematičkom indukcijom? 69–72
113 8 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo apsolutnu vrijednost? 128–129
114 7 Franka Miriam Brueckler Tko je prvi... uveo broj e? 171–173