Iz svijeta


Članaka u rubrici: 36

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
1 12 Vesna Veža Tako to drugi rade 44–46
1 13 Berislav Devčić O belgijskom matematičkom društvu 47–47
2 13 Maja Šikanić Pismo iz Danske 92–93
3 13 Berislav Devčić Matematičko-logičke igre 140–141
4 10 Gabor Gyövári Nastava matematike u Mađarskoj 181–185
5 7 Massimo Borelli, Virna Dalino Nastava matematike u Italiji 218–222
6 11 ***** Francuska škola 32–35
7 12 Vladimir Devidé Škola u Japanu 85–90
8 10 ***** Primjeri zadataka iz Japana 134–136
10 13 Jens Carstensen, Alija Muminagić Nastava matematike na HF u Danskoj 228–229
12 8 Šime Šuljić Latvijski model informatizacije obrazovanja – ogledalo našeg zaostajanja 82–85
14 12 Franka Miriam Brueckler, Mladen Vuković Studij za nastavnika matematike u Njemačkoj 181–184
15 13 Darko Žubrinić Hrvatska matematička dijaspora 234–236
17 12 Željka Milin-Šipuš Švedska škola 91–95
18 14 Željka Milin-Šipuš Školovanje nastavnika matematike u Švedskoj 135–137
18 15 Antun Bubnjar Američka iskustva 138–139
20 10 Željka Milin-Šipuš O programu PISA 230–232
20 11 Dunja Barić Pregled obrazovnog susreta u Austriji 233–236
21 14 ***** Završni ispit u kanadskoj rovinciji Britanska Kolumbija 38–41
30 8 Margareta Grmšek Pogled u tuđe dvorište 227–230
37 3 Aleksandra Čižmešija Nacionalni matematički kurikulum za obavezno obrazovanje - europska iskustva i trendovi 57–61
52 5 Sanja Loparić Standardi nastave matematike u Americi 63–67
53 5 Dubravka Glasnović Gracin Austrijski matematički standardi 112–117
56 11 Olli Martio Dugoročne posljedice učenja matematike u Finskoj 39–42
58 8 ***** Matura u Poljskoj - ispit iz matematike 126–130
65 10 ***** Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i odgoja u Republici Srpskoj 233–236
66 9 ***** Reforma sustava obrazovanja u SAD-u 33–38
68 2 ***** Nova austrijska "Zentralmatura" 100–103
68 3 ***** "Zentralmatura - Schulversuch 2012." standardizirani pismeni ispiti zrelosti 104–110
79 5 ***** Iskustva iz nordijskih zemalja: intervju s prof. dr. sc. Barbro Grevholm 164–167
91 5 Sonja Banić Australski matematički kurikul F-10 16–22
92 5 Sonja Banić Razlomci i decimalni brojevi u Australskom kurikulu 63–67
97 5 Philipp Legner Vrijednosti poučavanja matematike, 1. dio 72–77
98 4 Philipp Legner Vrijednosti poučavanja matematike, 2. dio 107–111
99 6 Sanja Sruk Državna matura u Slovačkoj 164–168
107 6 Denis Vrdoljak, Antonija Capan Državni ispit u Rusiji 66–72