Dobra knjiga


Članaka u rubrici: 7

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
1 7 ***** Euklidovi Elementi 33–35
12 13 ***** Stric Petros i Goldbachova slutnja 95–96
23 14 Šime Šuljić Čovjek koji je brojio 139–141
24 9 Ela Rac Marinić Kragić Calculus made easy 176–183
44 14 Zdravko Kurnik Riječnik anagrama 190–191
49 10 Sandra Gračan Nove knjige 187–189
111 12 Sanja Sruk Poslastica za matematičare 47–48