Natjecanja


Članaka u rubrici: 50

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
3 12 ***** Susreti i natjecanja u matematici 137–139
4 11 ***** Školsko natjecanje na 1. gimnaziji u Zagrebu 186–187
5 13 ***** 9. državni susret mladih matematičara Hrvatske 234–235
7 11 Sekula Kragulj 1. državno natjecanje učenika osnovnih škola 83–84
9 11 ***** Prva natjecanja srednjoškolaca 183–185
10 15 Aleksandra Čižmešija 10. državni susret mladih matematičara Republike Hrvatske 232–234
14 13 Mirko Franić Zapažanja 185–189
14 14 Željka Bjelanović Dijanić Još jedan zadatak 190–190
16 6 Anđelko Marić Prilog raspravi o natjecanjima iz matematike 22–23
17 10 ***** Školsko natjecanje u matematici 86–89
20 6 Sanja Varošanec 12. državni susret mladih matematičara 212–215
22 6 ***** Školsko natjecanje u matematici, 2003./2004. 68–71
25 7 Ela Rac Marinić Kragić 13. državno natjecanje mladih matematičara 218–220
28 8 Branimir Dakić Školsko natjecanje u matematici, Prva gimnazija u Zagrebu 131–134
30 4 Neven Elezović Matematička natjecanja 206–215
30 6 Ela Rac Marinić Kragić 47. državni susret mladih matematičara 218–220
31 7 Nenad Kuzmanović Natjecanje u Italiji 34–36
32 11 ***** Susreti i natjecanja iz matematike 90–93
34 12 Željko Hanjš Mediteransko matematičko natjecanje 190–191
42 10 Biljana Janković Učenici vole natjecanja iz matematike 90–91
43 10 Mirjana Muštra Jedan zanimljiv zadatak 135–137
49 9 Ančica Slaviček World Math Day 09 185–186
50 7 Branka Antunović Piton Pula 2009., festival matematike 215–219
52 6 Neda Lesar Državno natjecanje 2009. - analiza zadataka 68–71
55 11 Antonela Nižetić-Capković Šibenik 2010., 51. državno natjecanje iz matematike 227–230
55 12 Branka Antunović Piton Pula 2010., Festival matematike 231–234
56 9 Milan Kabić Problem lokacije bunara 29–34
58 12 Maja Zelčić Drugo ekipno natjecanje osnovnih škola u matematici, Zagreb 139–139
59 5 Damir Šišić Opatija 2011. - 52. državno natjecanje iz matematike 165–171
61 12 Ivan Gavran Turnir gradova 46–48
63 7 Maja Zelčić Treće ekipno natjecanje osnovnih škola u matematici 122–123
65 8 Neda Lesar Poreč 2012. - Državno natjecanje iz matematike 218–220
68 8 ***** Četvrto ekipno natjecanje osnovnih škola 123–123
69 6 Antonela Nižetić-Capković Dubrovnik 2013. - državno Natjecanje iz matematike 170–172
70 12 Irena Bratulić Festival matematike 2013. 235–236
74 12 Anđela Pavić Mišura, Željka Merc Filipaj, Gordana Gojmerac Dekanić Mini matematička liga 189–191
75 6 Željko Hanjš Šibenik 2014. - državno natjecanje iz matematike 218–220
80 14 Nenad Kuzmanović Osvrt na Veliku smotru matematičkog znanja 235–236
80 15 ***** Trogir 2015., 56. državno Natjecanje iz matematike 237–238
84 12 Maja Zelčić Lucko 2016. 185–187
84 13 Željana Pavlović World Maths Day 188–189
85 8 Željko Hanjš Primošten 2016. - 57. Državno natjecanje iz matematike 218–219
90 5 Ružica Martinec, Snježana Huđek, Tatjana Plantak Varaždin 2017., Festival matematike Varaždinske županije 212–215
90 7 Željko Hanjš Primošten 2017., 58. Državno natjecanje iz matematike 218–220
95 6 Branka Antunović Piton, Robert Gortan Pula 2018. - 13. Festival matematike 214–217
95 7 Željko Hanjš Poreč 2018. - 59. Državno natjecanje iz matematike 218–220
100 9 ***** Poreč 2019. 218–220
101 9 ***** Pula 2019. - 14. Festival matematike 41–43
102 12 Maja Zelčić ATOM liga 94–95
110 7 ***** Pula 2021. - Zoom 15. festival matematike 219–222