Matematika i računalo


Članaka u rubrici: 96

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
6 15 Šime Šuljić San postade Java 40–43
7 13 Šime Šuljić Čudesne slike fraktala 91–94
7 14 Dubravka Glasnović Gracin Materijali za nastavu matematike na internetu 95–96
8 11 Šime Šuljić Nacrtajmo sami fraktal 137–141
9 13 Šime Šuljić Ekstrem kvadatne funkcije 187–191
10 16 Šime Šuljić Elektronska pošta i nastava matematike 235–238
11 12 Šime Šuljić Čunjosječnice 42–45
12 9 ***** Provjerice 86–88
13 12 Šime Šuljić Internet – opsežniji matematički sadržaji na hrvatskom jeziku 137–139
16 10 Šime Šuljić Mandelbrotov skup 33–37
19 4 ***** Načelo tehnologije 158–160
19 5 Šime Šuljić Izazovi moderne tehnologije 161–167
19 7 John F. Mahoney CASs u našim školama: Neki aksiomi i primjeri 170–177
20 8 Gordan Lovrić Kalkulatori u nastavi matematike – da ili ne? 218–222
20 9 Ela Rac Marinić Kragić Čime načiniti prezentaciju? 223–229
22 3 Šime Šuljić Graf kvadratne funkcije 58–62
23 12 Šime Šuljić Tehniko pomozi, opet ti grafovi 132–137
24 8 Lidija Kralj, Šime Šuljić Preslikavanje ravnine i GSP 170–175
25 10 Lidija Kralj Hot Potatoes 229–232
26 12 Lidija Kralj Hot Potatoes, 2. dio 42–46
28 7 Šime Šuljić GeoGebra (1) - Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku 123–130
29 9 Šime Šuljić GeoGebra (2) - Prvi softver dinamične geometrije na hrvatskom jeziku 173–180
30 7 Šime Šuljić GeoGebra (3) - Prvi softver dinamičke geometrije na hrvatskom jeziku 221–226
31 6 Šime Šuljić GeoGebra (4) - U carstvu čunjosječnica 26–33
32 9 Šime Šuljić GeoGebra (5) - Jedan program, više proizvoda 80–84
33 9 Šime Šuljić GeoGebra (6) - S dinamičnim crtežom na Internet 130–134
33 10 Antonija Horvatek Jednadžba pravca u informatičkoj učionici 135–138
34 9 Šime Šuljić GeoGebra (7) - Komunikacija s dinamičkim crtežom ugrađenim u web-stranicu 174–179
34 10 Kata Baričević Projekt iz Šitara od A do ... 180–184
35 10 Dubravka Glasnović Gracin, Šime Šuljić Razgovor s dr. Markusom Hohenwarterom, autorom GeoGebre 224–227
35 11 Šime Šuljić GeoGebra (8) 228–233
36 5 Željka Bjelanović Dijanić Projektni zadatak uz uporabu GeoGebere - jednadžba pravca 16–26
36 7 Antonija Horvatek Decimalni brojevi – zorno i jasno 27–32
37 12 Šime Šuljić Izradimo analogni sat 86–89
38 7 Šime Šuljić Poseban prilog: CD-ROM 122–128
39 8 Šime Šuljić Simulacija utjecaja vjetra na kretanje aviona 175–176
41 10 Šime Šuljić GeoGebra 3.0 (1) 40–45
42 5 Šime Šuljić Kud plovi ova GeoGebra? 69–69
42 8 Šime Šuljić GeoGebra 3.0 (2) 74–80
43 8 Ela Rac Marinić Kragić Kako odrediti geometrijsko mjesto točaka 123–129
43 9 Šime Šuljić Igra u kompleksnoj ravnini 130–134
44 9 Šime Šuljić Bézierove krivulje 173–175
44 10 Ela Rac Marinić Kragić e-tečaj 176–181
44 11 Romana Herout Bakarić Google SketchUp: Istraživanje u 3D svijetu 182–185
45 10 Šime Šuljić GeoGebro, riješi mi zadatak! 229–234
47 8 Šime Šuljić Mijenja li uporaba računala nužno nastavu? 88–90
48 11 Šime Šuljić GeoGebra 3.2 otvara širom vrata statistici i vjerojatnosti 134–139
49 8 Šime Šuljić GeoGebra 3.2 – više algebre; Matrice i determinante 178–184
51 9 Milan Kabić Transformacije grafova funkcija i krivulja 38–44
52 12 Antonija Horvatek Jednadžba pravca s pomoću PowerPointa i GeoGebre 84–91
53 10 Šime Šuljić Kompleksni brojevi u GeoGebri 137–141
57 9 Inez Birolla Sić, Dragana Đurić Blog u nastavi 80–82
58 9 Šime Šuljić Prijenos crteža iz GeoGebre u druge računalne programe 131–135
59 8 Šime Šuljić Projektni zadatak iz trigonometrije 176–179
61 10 Šime Šuljić Statistika uz pomoć programa GeoGebra 4.0 39–43
62 10 Diana Kadić Edoboard 90–93
63 9 Damir Belavić Ispit znanja u Geobebri 129–131
64 10 Damir Belavić "Online" učionica 182–187
67 10 Niko Grgić Treća dimenzija GeoGebre 84–88
69 9 Šime Šuljić GeoGebra 4.2 - nove mogućnosti 180–185
69 10 Darko Rakić, Zvjezdana Martinec Microsoft Kinect - primjena u nastavi matematike 186–189
71 9 Šime Šuljić Galtonova daska 36–40
71 10 Dragana Đurić, Dragana Panić Matematička notacija u sustavu Moodle 41–43
72 8 Karolina Dobi Barišić Matematičke formule u OpenOfficeu 76–79
72 9 Šime Šuljić Znate li da GeoGebra može zasvirati 80–84
73 9 Šime Šuljić Servis GeoGebraTube 135–142
74 10 Šime Šuljić Analiza i statistika testa GeoGebrom 181–184
75 8 Šime Šuljić Voronoijev dijagram 225–228
75 9 Deana Bokšić Kako smo otkrili Geogebru 5? 229–234
76 8 Mateja Jurjako Interaktivna ploča na djelu 28–32
76 9 Šime Šuljić Otkrivamo princip matematičke indukcije 33–35
78 11 Šime Šuljić Obljetnica lokalizacije jednog računalnog programa 132–137
83 8 Šime Šuljić Kad 3D pisači slijede matematičku maštu 125–128
84 11 Aleksandra-Maria Vuković Testiranje statističkih hipoteza u GeoGebri 178–184
85 12 Šime Šuljić Vaš e-udžbenik! 237–240
86 14 Kristina Lukačić Matka za matkače - matematička web-stranica 45–46
87 11 Šime Šuljić Virtualni razred na sustavu GeoGebra - GeoGebrine grupe 88–91
90 11 Maja Starčević Izrada alata u GeoGebri i kombinatorni zadatci 229–236
91 12 Kristina Jurjak, Andrea Švob Program LaTeX - Pisanje matematičkog teksta, I. dio 45–46
92 12 Kristina Jurjak, Andrea Švob Program LaTeX - Pisanje matematičkog teksta, II. dio 91–93
93 10 Kristina Jurjak, Andrea Švob Grafovi u LaTeXu 137–139
95 11 Maja Starčević Sustavne liste ishoda slučajnih pokusa u Excelu 233–238
96 11 Tereza Rukober Micro:bit u nastavi matematike 41–42
97 9 Julijana Novaković Igrajmo se s GeoGebrom 86–93
98 9 Bojan Kovačić Primjena računalnoga programa Graph u poučavanju primjene integralnoga računa 125–133
99 9 Maja Starčević Generiranje slučajnih brojeva u Excelu 177–183
100 14 Melita Pek Primjena IT-a u razrednoj nastavi matematike 234–236
101 7 Valentina Pajdaković Digitalni obrazovni sadržaji u nastavi matematike 32–37
102 8 Šime Šuljić Dokučiti Eulerovu formulu za kompleksne brojeve osnovnim računskim operacijama 78–80
103 9 Vesna Županović, Kristina Šorić, Lahorija Bistričić, Petra Vidović Modeliranje linearnom funkcijom: multivitamin, taksi i brzina 122–130
104 9 Šime Šuljić GeoGebrine grupe - specijalizirani sustav za vrednovanje učeničkih postignuća u matematici 179–186
105 11 Damir Belavić Digitalna bilježnica u nastavi matematike 233–239
109 9 Snježana Bošnjak, Zvjezdana Jurić GeoGebra kao alat u vrednovanju učenika 173–178
111 10 Vesna Skočir, Franko Guberina Geometrijski uzorci u skupu prirodnih brojeva 39–42
118 7 Zvjezdana Jurić, Snježana Bošnjak Pišemo zadaću GeoGebrom 120–124
119 13 Melita Pek Aplikacija Genially u razrednoj nastavi matematike 189–192