Zanimljivosti


Članaka u rubrici: 49

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
2 4 Tanja Rudež Kada počinje novi milenij? 67–70
2 8 Niko Radić, Darko Žubrinić Kako su računali naši stari 78–81
2 14 ***** Mljac, mljac! - Julijini slani zalogaji i kolači Davorove mame 94–96
3 7 ***** Sličice u koordinatnoj ravnini! 120–120
3 11 ***** √2 = 1.41421356237309504 136–136
4 4 Gianpiero Borella Rođeni s brojkama 159–160
4 6 Sandra Gračan S "pi" na kavu! 163–170
5 4 ***** Heksagonalni brojevi 208–208
5 8 Sanja Sruk Zrno do zrna – pogača, kamenčić do kamenčića – abak 223–226
5 9 ***** Šeširi 227–227
5 10 Šime Šuljić Matematički posteri u podzemnim željeznicama 228–229
6 13 Željko Hanjš Lančanica 36–37
6 14 Jasenka Đurović Jesu li uistinu opsezi svih krugova međusobno jednaki? 38–39
6 16 Neven Elezović Uspjeh škola na kvalifikacijskom ispitu 44–47
9 9 Sandra Gračan Priča o e 173–180
9 10 ***** Spektakularna formula 181–182
9 12 Jens Carstensen, Alija Muminagić Fibonaccijev niz i Pitagorine trojke 186–186
9 14 ***** Kako je Tales izmjerio visinu Keopsove piramide 192–192
10 8 Sanja Sruk Simetrično je lijepo 213–215
10 9 Andrej Nikolajevič Kolmogorov Parketi iz pravilnih mnogokuta 216–218
12 3 ***** Diskalkulija 60–65
12 6 Željko Hanjš, Nikola Livaja Zamjena kazaljki na satu 71–72
12 12 ***** Kineska igra NIM 94–94
13 6 ***** Kardioida 120–120
13 10 Željko Hanjš Petak 13., sretan ili nesretan dan 132–133
13 11 Milan Krajnović Deset ležernih crtica 134–136
13 13 ***** Matematika na Internetu 140–140
14 8 ***** Djeljivost brojevima 10n+1 i 10n-1 170–170
14 9 ***** Genijalni um, John Forbes Nash 171–172
14 10 Sandra Gračan Stereogrami – putovanje iz 2D u 3D 173–179
14 11 ***** Požutjele stranice: Nadzor škole 180–180
15 8 ***** 36 dokaza 218–219
15 9 Šime Šuljić Arena je elipsa 220–222
17 11 ***** Kako barometrom izmjeriti visinu zgrade? 90–90
18 4 Zdravko Kurnik Aforizmi iz škole života 108–108
18 16 Nevenka Antončić Pismo 140–141
19 8 ***** Platonova tijela 178–178
19 11 ***** Luca Pacioli 190–190
20 5 Vinko Bajrović Djeljivost s 11 211–211
21 6 ***** Kako izračunati sin nx i cos nx 20–20
21 12 ***** Fermatova točka 34–34
23 16 Milan Vesić Jako, jako, jako puno žita 144–144
29 8 Lidija Lauš Lešćan Havajska naušnica 172–172
29 10 ***** 42. Mersenneov broj – novi rekord 181–181
29 14 ***** Matematički simboli 190–190
36 8 Željko Nagrajsalović Poznate izreke 32–32
37 8 ***** Što su latinski kvadrati? 74–74
39 11 Sanja Sruk Zanimljivo množenje 184–184
52 11 ***** Tupperova formula 83–83