Iz matematičkog života


Članaka u rubrici: 94

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
3 14 Jasenka Đurović Godišnja skupština Društva matematičara i fizičara u Rijeci 143–144
6 2 Vinko Bajrović 1. kongres nastavnika matematike 6–7
6 3 ***** Odluke 1. kongresa nastavnika matematike 8–10
9 8 ***** Postoji li moderna matematika? 171–172
10 14 ***** Nagrada "Ivan Filipović" za 2000. godinu 231–231
11 13 Melita Šulc, Branka Copić Ljetna škola "Ruđer Bošković" 46–47
15 14 Zora Glavač Izvješće o radu 237–238
16 11 Branimir Dakić Zdravko Kurnik 38–41
16 12 Vinko Bajrović Šesti susreti nastavnika matematike 42–44
16 13 Ela Rac Marinić Kragić Izvješće sa šestog susreta nastavnika matematike 45–46
18 17 Katica Kalajdžija Dani otvorenih vrata 142–142
19 12 Tihomir Ivanec Čemu sve to? 191–192
20 12 Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić Crikvenica 2003. 237–238
22 9 Tomo Krajina Rovinj 2003. 81–82
22 10 Dubravka Glasnović Gracin Koristitie li panoe u nastavi? 83–87
22 11 ***** Matematička zaklada za znanost 88–91
26 9 ***** 2. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske 32–32
28 9 ***** Nagrada "Ivan Filipović" za 2003. godinu 135–137
28 10 ***** Opatija 2005., seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola 138–138
29 11 ***** Abelova nagrada 182–182
32 7 ***** Rovinj 2005. 74–74
34 7 ***** Crikvenica 2006. 170–170
34 8 Diana Kadić Iskustva iz nastave 171–173
35 6 ***** Kraljevica 2006., 15. državni susret mladih matematičara 214–215
36 9 Vesna Vujasin-Ilić, Robert Gortan, Silvana Blečić Timski rad na Pazinski način 33–36
36 10 Nenad Kuzmanović Projekti HMD-a – Podružnica Istra 37–38
38 12 ***** Opatija 2006. 143–144
40 10 Margita Pavleković Matematika i dijete 227–229
40 11 Neda Lesar 49. državno natjecanje mladih matematičara 230–232
40 12 Nenad Kuzmanović Matematički festival u Puli 233–235
42 6 Robert Gortan Pula 2007., 5. stručno-metodički skup nastavnika matematike 70–71
43 7 ***** Opatija 2008., državni seminari za učitelje i nastavnike matematike, 7.-11. siječnja 122–122
43 13 Zdravko Kurnik Prof. dr. sc. Zdravko Kurnik, nagrada za životno djelo 142–143
44 8 ***** Primošten 2008., 49. državno natjecanje 170–172
45 5 Robert Gortan, Branka Antunović Piton Pula 2008., drugi festival matematike 215–218
45 11 Branimir Dakić Giuseppe Peano (1858.–1932.) 235–237
46 12 ***** Normala – udruga za promicanje nastave matematike 43–44
48 6 Neda Lesar Opatija 2009., državni stručni skup za učitelje matematike 122–122
49 5 Neda Lesar Prilog iz agencije za odgoj i obrazovanje 167–173
50 13 Margita Pavleković Osijek 2009., Matematika i dijete – drugi međunarodni znanstveni kolokvij 237–238
51 11 Igor Čanadi Pismo iz Mladih nadarenih matematičara "Marin Getaldić" 48–48
52 13 Branimir Dakić Prvi stručni skup udruge Normala 92–94
54 7 Neda Lesar Opatija 2010. 168–169
55 13 Josip Kličinović Projekt "Matematika uz računalo" 235–236
56 12 ***** Dani Novak u Zagrebu 43–45
56 14 ***** Održan prvi Ljetni kamp mladih matematičara 46–46
57 5 Niko Grgić Osijek 2010. - Drugi Normalin stručno metodički skup 71–74
58 10 Gordana Divić Normala - zajedništvo i stvaralaštvo na djelu 136–137
58 11 Josip Kličinović Međunarodna GeoGebra konferencija za Jugoistočnu Europu 138–138
59 12 Margita Pavleković Učitelj matematike - 3. međunarodni znanstveni kolokvij "Matematika i dijete" 187–189
59 13 Ljubica Selak-Zeljko 18. godina rada Zimske škole matematike 190–191
60 14 Miroslav Klaić Primošten 2011. 228–229
60 15 Branka Antunović Piton, Robert Gortan Festival matematike 2011. 230–232
60 16 Ivica Gerendaj, Lidija Gerendaj Geometrijska škola Stanka Bilinskog 233–234
60 17 Milan Kabić Projekt "Matematika uz računalo" 235–237
61 11 Josip Kličinović Međunarodna GeoGebra konferencija u Hagenbergu, Austrija 44–45
62 5 ***** Inovativna Pula 71–74
63 12 ***** Matematička zima 141–143
65 11 Ivica Gerendaj, Lidija Gerendaj Našice 2012. - II. geometrijska škola Stanka Bilinskog 237–238
66 12 ***** Akademik Andrej Dujella 47–47
67 3 Neven Elezović Nastavnici o sebi i drugima - osvrt na anketu iz Osijeka 57–61
67 6 ***** Osijek 2012. 74–75
70 10 Ivica Gerendaj, Lidija Gerendaj Našice 2013. 230–231
70 11 Margita Pavleković Matematika i dijete 2013. 232–234
71 11 ***** "RADDAR" - Matematika za radoznale 44–45
72 11 ***** Pula 2013. 93–94
73 8 ***** Opatija 2014. 134–134
75 10 Neda Lesar Webinari: Razgovori matematički 235–236
76 6 Tanja Soucie 6. kongres nastavnika matematike 24–25
76 7 Franka Miriam Brueckler Matematika na 3. Znanstvenom pikniku 26–27
77 10 Tanja Debelec Formulo de Integreco 80–82
78 12 Božica Borbaš, Marina Gregić Školski matematički list 138–139
79 12 Nenad Kuzmanović O Velikoj smotri matematičkog znanja 191–191
81 12 Ana Bubalo, Marina Crvelin Tematska izložba "Jezik matematike" 45–47
83 11 Dražena Potočki, Anka Cikovjević Dan broja Pi 136–137
83 13 Tanja Soucie 7. kongres nastavnika matematika 140–140
85 5 Branimir Dakić Abelova nagrada 2016. 213–214
85 6 Damir Šišić Zadar 2016. - Državni stručni skup za učitelje i nastavnike matematike "Matematička komunikacija" 215–215
86 6 Tanja Soucie 7. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske 23–23
86 8 Kristina Vučić Državni stručni skup nastavnika matematike, Osijek 2016. 26–26
88 9 Marina Njerš UMKOM - Udruga mladih koprivničkih matematičara 133–134
88 10 Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob Izložba Imaginary - čarobna matematika 135–139
89 12 Filka Babić Igrokaz "Moja baka matematičarka" 189–190
94 5 Ivana Kreminski, Željko Kraljić Školski natječaji uoči Večeri matematike 166–167
94 6 ***** Matematika i deveta umjetnost - Nagrađeni radovi 168–169
96 12 Nataša Jerman Matematički kamp 43–44
97 8 Nina Burić, Marin Čuljak Statistička olimpijada - od prijave do Krakowa 83–85
99 11 Nataša Jerman Neobičan školski dan 187–188
100 7 ***** Šibenik 2019. 215–215
102 11 Ana Topal Matematički adventski kalendar 90–91
103 11 ***** Pula, 2019. "Geometrija je..." 139–140
107 12 Dražena Potočki Čokoladice ili matematički zadatci 95–96
113 4 Tanja Soucie Večer matematike 2021. 113–117
114 10 Aljoša Šubašić, Željka Zorić Matematički teatar u Splitu 185–189