Zanimljiva matematika


Članaka u rubrici: 75

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
3 8 Siniša Slijepčević Veliki Fermatov teorem 121–126
17 5 Sandra Gračan Snježna pahuljica 66–71
17 7 Renata Sotirov, Vedran Taslidžić Opseg i površina snježne pahuljice 74–76
17 8 Šime Šuljić Logistička funkcija 77–82
17 9 Darko Žubrinić Nesumjerljivost dužina 83–85
18 9 ***** Top ten – rekordni prosti brojevi 118–119
18 11 Antonija Horvatek Poznate igre začinjene matematikom 122–125
18 12 Tanja Ritossa Gusarska ekspedicija 126–128
18 13 Branimir Dakić Najkraći put 129–134
22 8 Sandra Gračan Möbiusova traka 74–80
24 6 Branimir Dakić U jednom potezu 164–167
25 8 Sandra Gračan Kleinova boca 221–227
26 10 Tanja Debelec, Sandra Gračan Magični kvadrati – čarolija u brojevima 33–39
26 11 Branimir Dakić Put skakača po šahovskoj ploči 40–41
27 5 Branimir Dakić Hiperkocka 70–75
27 7 Vladimir Devidé O četverodimenzionalnoj geometriji 76–77
31 5 Branimir Dakić Figurativni brojevi 22–25
33 8 Damir Horvat Zlatni rez i harmonička četvorka točaka 127–129
36 11 Ivan Marinović Kako je to moguće? 39–40
36 12 Tanja Debelec Labirinti – magične crte povučene ljudskom rukom 41–44
37 7 Sanja Sruk Sudoku – malo matematike, puno zabave 72–73
37 9 Ivan Marinović Djed Božićnjak – legenda ili stvarnost 75–76
38 10 Branimir Dakić Jeste li znali? 135–138
39 10 Sanja Sruk Kakuro, igra ili složeni problem u teoriji kompleksnosti 181–183
40 13 Snježana Šišić Sudoku – područno natjecanje 236–236
41 4 ***** Bez riječi 15–15
41 6 Branimir Dakić Kawiarnia Szkocka 20–23
41 8 Sandra Gračan Četiri su dovoljne! 26–35
44 12 ***** Hugo Steinhaus: Šunke i pite 186–187
45 8 Jens Carstensen, Alija Muminagić Dijeljenje polinoma i Fibonaccijevi brojevi 224–225
45 9 ***** Hugo Steinhaus: Tri od sto... 226–228
46 10 Branimir Dakić Arhimedov palimpsest 36–40
46 11 ***** Mersenneovi brojevi, još veći 41–42
50 4 ***** Guldinova pravila 206–206
52 2 ***** Božićna računica 51–51
52 9 Kajetan Šeper Neobična aritmetika 76–80
54 8 Sandra Gračan Matematika na A4 170–177
54 9 Branimir Dakić Majmun i kokosovi orasi 178–181
55 5 Anđelko Marić Problem triju znamenaka 9 214–215
57 7 Josip Kličinović Kako izračunati obujam i oplošje lopte? 75–76
57 10 Branimir Dakić Padovanov niz i plastična konstanta 83–85
60 2 Branimir Dakić O jednoj trostranoj piramidi 196–201
60 3 Branimir Dakić Triedar 202–203
61 5 Branimir Dakić Hipokratove lunule 17–22
62 8 Ela Rac Marinić Kragić Slagalica petnaest 82–86
62 9 Branimir Dakić Matematičke igračke 87–90
65 9 Sandra Gračan Lewis Carroll u Zemlji brojeva 221–232
66 5 Branimir Dakić Skitam i snimam - matematičar u Zagrebu 15–21
67 8 Saša Vitner, Marina Njerš Mjerne jedinice 77–80
71 8 Ela Rac Marinić Kragić Kako prebrojiti kriške pizze ili područja ravnine 33–35
74 9 Viktorija Dimec, Zrinka Franušić Konstrukcije zlatnog reza 176–180
78 10 Sandra Gračan Matematika savijanja papira 125–131
79 7 Sandra Gračan Matematika savijanja papira: korad naprijed 170–175
79 8 Dario Lovreković, Goran Trupčević, Anđa Valent Rušenje rekorda: o jednom problemu iz teorije vjerojatnosti 176–180
82 9 Branimir Dakić Torinsko platno 85–88
82 11 Branka Antunović Piton, Robert Gortan, Vesna Vujasin-Ilić Pula 2015. Nikad dosta zadataka i nikad dosta o zadatcima 93–94
86 5 Tihana Sabo, Sanja Rukavina Origami i krivulje drugog reda 20–22
87 6 Siniša Režek Magični kvadrati - čarolija u šahu 74–76
88 5 Branimir Dakić Matematika na poštanskim markama 118–122
91 6 Tihana Sabo, Sanja Rukavina Zanimljivo pitanje o presavijanju papira 24–25
92 6 Sandra Ježić Božićna zvijezda - Vertikalno povezivanje 68–72
93 7 Nikolina Lončar O vedskom načinu množenja 128–130
94 9 Nikolina Lončar Drevni početak diferencijalnog računa 181–182
94 10 Sanja Sruk Gaussov algoritam za određivanje datuma Uskrsa 183–185
99 10 Tin Perkov Gaussov uskrsni algoritam 184–186
100 13 Predrag Novaković Nisu sve ocjene jednako teške 230–233
101 4 Andrea Kavajin, Nives Baranović Tangram u nastavi matematike, 1. dio 18–26
102 6 Andrea Kavajin, Nives Baranović Tangram u nastavi matematike 69–74
103 5 Sanja Sruk Postoji li savršeni partner? 110–112
104 6 Sandra Gračan Lozinke i matematika 167–171
105 5 Sanja Sruk Totalna zbrka 211–213
108 6 Branimir Dakić, Sandra Gračan Matematika u stripu 119–126
110 8 Andrea Katarić Matematika u hanojskim tornjevima 223–226
111 6 ***** Zanimljivosti o broju 111 30–30
111 8 ***** 3n + 1 problem 34–34