Duplerica


Članaka u rubrici: 42

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
2 6 ***** Raspjevani matematičari - Kvadrat nad hipotenuzom 72–73
5 6 Dubravka Glasnović Gracin Raspjevani matematičari: Nula 216–217
14 7 Zdravko Kurnik Matematičari na mjesecu 168–169
15 7 ***** 11. državno natjecanje u matematici, Zadar 2002. 216–217
16 7 ***** Slike s šestog susreta nastavnika matematike 24–25
17 6 Šime Šuljić Konstrukcija snježne pahulje u Sketchpadu 72–73
18 10 ***** Top ten; Najveći poznati prosti brojevi 120–121
19 6 ***** Platonova tijela – izreži i zalijepi 168–169
20 7 ***** 12. državni susret mladih matematičara, Pula 07.-10. 05. 2003. 216–217
21 9 ***** Nazivi geometrijskih likova 24–25
22 7 ***** III. metodički skup, Rovinj 16.-18. 10. 2003. 72–73
23 7 ***** Srce moje i tvoje... 120–121
24 7 Šime Šuljić Zavrti me nježno... 168–169
25 6 ***** 13. državno natjecanje iz matematike - Trogir, 2004. 216–217
26 7 ***** Magično i zabavno 24–25
27 6 ***** Flatland 72–73
28 6 ***** Opatija 2005., slike sa seminara za nastavnike matematike 120–121
29 7 ***** Crikvenica 2005., seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike 168–169
30 5 ***** 47. državni susret, 4.-7. svibnja 2005, Omišalj - Krk 216–217
32 6 ***** Rovinj 2005. 72–73
33 6 ***** Opatija 2006. 120–121
34 6 ***** Crikvenica 2006. 168–169
35 7 ***** Kraljevica 2006., 15. državni susret mladih matematičara 216–217
36 6 ***** 8. susret nastavnika matematike Republike Hrvatske 24–25
38 6 ***** Kad se algebra i geometrija vole ... 120–121
39 6 ***** 15 godina Elementa 168–169
40 5 ***** Krk 2007., 16. državni susret 216–217
41 7 ***** Arithmetika Horvatszka 24–25
42 7 ***** Pula 2007., 5. stručno-metodički skup nastavnika matematike 72–73
43 6 ***** Opatija 2008., državni seminari za učitelje i nastavnike matematike, 7.-11. siječnja 120–121
44 7 ***** Primošten 2008., 49. državno natjecanje 168–169
45 6 ***** Pula 2008, drugi festival matematike 216–217
46 7 Željko Kraljić Poticajna okolina 24–25
47 5 Alena Dika, Gordana Grujić Simetrija bez riječi 72–73
48 5 ***** Opatija 2009., državni stručni skup za učitelje matematike 120–121
49 6 ***** Pula 2009., državno natjecanje 168–169
50 8 ***** Pula 2009., festival matematike 216–217
51 6 ***** I oni su (bili) matematičari 29–31
52 7 Damir Šišić Pula 2009. - 6. stručno-metodički skup nastavnika matematike 72–73
64 5 ***** 20 godina Elementa 168–169
89 7 ***** Element, 25 godina s vama 168–169
114 5 ***** Elementarci #usvomelementu 166–167