Panoptikum


Članaka u rubrici: 35

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
12 7 Sandra Gračan Jednostavno nemoguće! 73–81
31 11 Branimir Dakić Anaglifske slike 47–48
32 15 ***** Šibice 97–97
33 13 Ela Rac Marinić Kragić Krugovi u žitu 145–145
34 13 Branimir Dakić Euklidovi "Elementi" u obradi Olivera Byrnea 192–192
35 14 ***** Matematičko nogometanje 243–243
36 14 ***** Labirinti 49–49
38 13 ***** Čarobni svijet Akiyoshi Kitaoke 145–145
39 14 ***** Leohnard Euler 193–193
40 15 ***** Leohnard Euler (2) 241–241
41 12 ***** Legenda o Arhimedovoj smrti 48–49
42 13 ***** Pitagora 96–97
43 14 ***** Matematičari na novčićima 144–145
44 15 Romana Herout Bakarić Google SketchUp: Istraživanje u 3D svijetu 193–193
45 12 ***** Geanu und anders – matematika u umjetnosti 238–239
46 14 Branimir Dakić Vjenceslav Richter (1917.-2002.) 47–49
47 11 ***** Arhimedovi poliedri 94–97
48 14 Šime Šuljić Srce do srca... GeoGebra! 145–145
49 12 Branimir Dakić Pozdrav iz Vancouvera 193–193
50 14 ***** Deset nam je godina tek ... 241–241
52 15 ***** Spomenici matematičarima - dodatak 96–96
52 16 ***** Spomenici matematičarima 97–97
53 12 ***** Atenska škola 145–145
54 14 ***** Spirale od pravokutnika A-formata 193–193
55 15 ***** Bez riječi... 239–239
56 15 Branimir Dakić Matematički labolatorij u Modeni 47–48
56 16 Branimir Dakić Matematički labolatorij u Modeni 49–49
57 16 ***** Prije Pitagore 96–96
57 17 ***** Prije Pitagore 97–97
58 14 Sandra Gračan Geometrijski skulpture Georga W. Harta 142–144
58 15 ***** Geometrijske skulpture 145–145
59 14 Željko Kraljić Preslikavanje ravnine uz boje, glazbu i međuškolsku suradnju 192–192
63 14 ***** Od abakusa do grafičkog kalkulatora
64 13 ***** Sangaku problemi
75 13 ***** Matematički grafiti 193–241