Metodika


Članaka u rubrici: 112

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
2 3 Sanja Varošanec Obrnuta proporcionalnost 65–66
3 4 Anđelko Marić Važnost dokaza obrata poučka 112–114
4 8 Anđelko Marić Neke osobitosti pseudopravokutnog trokuta 176–178
5 3 Sonja Banić Motivacija učenika kao uvijet uspjeha 204–207
7 8 Anđelko Marić Primjene metode ploština u dokazivanju nekih poučaka 76–80
8 4 Ivica Gusić Tri razine obrade matematičkih pojmova 111–118
8 5 Sanja Varošanec Rastav kvadratnog trinoma na faktore 119–121
9 6 Anđelko Marić O težištima višekuta 165–168
13 3 Branimir Dakić Poseban slučaj 107–112
13 4 Ilona Posokhova Matematička osobnost učenika 113–115
13 5 Anđelko Marić Mali matematički izlet 116–119
38 3 Ela Rac Marinić Kragić Funkcije u nastavi matematike 105–110
38 4 Branimir Dakić Posljednja znamenka 111–114
39 3 Dubravka Glasnović Gracin Matematička pismenost, 1. dio 155–163
39 4 Nikola Šukunda Sika pomaže 164–166
40 3 Dubravka Glasnović Gracin Matematička pismenost, 2. dio 202–210
41 3 Ela Rac Marinić Kragić Mimoilazni pravci 9–14
42 3 Ela Rac Marinić Kragić Kut između mimoilaznih pravaca 57–60
42 4 Damjan Jovičić, Jelena Beban-Brkić Udaljenost točke od pravca i ravnine 61–68
43 3 Dubravka Glasnović Gracin Pismeno izražavanje u nastavi matematike, 1. dio 105–110
44 3 Sanja Rukavina Matematičko obrazovanje i cjeloživotno učenje 152–153
44 4 Dubravka Glasnović Gracin Pismeno izražavanje u nastavi matematike, 2. dio 155–159
45 3 Branimir Dakić Periodične funkcije 203–209
45 4 Damjan Jovičić, Jelena Beban-Brkić Različiti dokazi Heronove formule 210–214
46 3 Dubravka Glasnović Gracin Računalo u nastavi matematike – teorijska podloga i metodičke smjernice 10–15
46 5 Šefket Arslanagić Jedan zanimljiv zadatak iz geometrije trokuta 20–21
47 7 Dubravka Glasnović Gracin Računalo u nastavi matematike – teorijska podloga i metodičke smjernice (2) 81–87
48 3 Branimir Dakić Zabavna matematika i nastava matematike 106–111
49 4 Željka Bjelanović Dijanić Audiovizualna multimedijska komunikacija pri učenju matematike putem interaktivne web stranice 157–166
51 4 Ana Perić Montessori iz prve ruke 12–20
52 4 Ivan Matić, Domagoj Ševerdija Metodički aspekti abakusa, I. dio 57–62
53 4 Ivan Matić, Domagoj Ševerdija Metodički aspekti abakusa, II. dio 106–111
55 2 Zdravko Kurnik Terminološki problemi u nastavi matematike 195–199
55 3 Dubravka Glasnović Gracin Predmatematičke vještine 200–205
55 4 Branimir Dakić Bez riječi 206–213
56 4 Dubravka Glasnović Gracin Meranski nastavni plan iz 1905. godine 8–12
56 5 Branimir Dakić Čitamo graf 13–17
57 3 Danijela Herjavec, Dubravka Glasnović Gracin Računska gusjenica 59–63
57 4 Željka Bjelanović Dijanić Učenje istraživanjem u GeoGebri po modelu Georga Pólye 64–70
58 2 Branimir Dakić Otvoreni pristup u nastavi matematike 101–107
59 3 Branimir Dakić, Ela Rac Marinić Kragić O jednoj primjeni računala u nastavi matematike 154–159
61 2 Dubravka Glasnović Gracin Razlomci - uzročnici loma u nastavni matematike? 4–10
62 2 Branimir Dakić Inovacije u nastavi matematike 52–59
62 3 Antonija Horvatek Množenje razlomaka 60–67
63 2 Ivan Mrkonjić, Marija Juričić Devčić, Velimir Topolovec Konceptualne mape 100–107
63 3 Antonija Horvatek Dijeljenje razlomaka 108–113
64 2 Zora Glavač Uvod u školsku godinu, nastavnu cjelinu i nastavnu jedinicu 148–153
64 3 Haritina Jerec, Dubravka Glasnović Gracin Stern blokovi 154–159
65 2 Dubravka Glasnović Gracin Tematski sat matematike 196–199
66 3 Daria Kos, Dubravka Glasnović Gracin Problematika tekstualnih zadataka 5–8
66 4 Tanja Debelec Metode rješavanja logičkih zadataka 9–14
69 2 Dubravka Glasnović Gracin Predškolsko dijete i matematika 148–152
70 2 Vesna Tutnjević, Ljerka Jukić Matić Razvijanje matematičkog razumijevanja 196–200
71 2 Dubravka Glasnović Gracin Zadatci s dijeljenjem stavljeni u kontekst 4–9
71 3 Sanja Varošanec Peteljka-list dijagram. Medija i mod 10–13
72 2 Dubravka Glasnović Gracin Kapetanov problem 51–55
72 3 Sanja Varošanec Karakteristična petorka i brkata kutija 56–59
72 4 Šefket Arslanagić Uloga i značaj domaćih zadaća u nastavi matematike 60–64
73 2 Dubravka Glasnović Gracin, Lidija Cvikić Matematika i hrvatski standardni jezik 100–109
73 3 Sanja Varošanec Grupirani podatci, I. dio 110–113
74 2 Goran Trupčević, Dubravka Glasnović Gracin "Što bi bilo kad bi...?" 147–154
74 3 Sanja Varošanec Grupirani podatci, II. dio 155–158
74 4 Maja Cindrić Brojevi od 0 do 10 - brojenje i prebrojavanje 159–161
75 2 Ljerka Jukić Matić, Ivan Matić, Matea Pavlović Geometrija i Sherlock Holmes 195–201
75 3 Dubravka Glasnović Gracin Prelazak sa zbrajanja i prirodnih na zbrajanje cijelih brojeva 202–209
75 4 Mirjana Bagarić Površina ili ploština, pitanje je sad i još ponešto... 210–213
76 2 Gabriella Ambrus Pčele kao tema na satu matematike 4–10
77 2 Sanja Varošanec Metoda rješavanja unatrag 52–54
77 3 Maja Cindrić Koračanje po brojevnom pravcu 55–57
78 2 Dubravka Glasnović Gracin Quo vadis, didaktički trokute? 100–104
78 3 Amalija Žakelj Modeliranje u nastavi matematike 105–110
79 2 Ljerka Jukić Matić, Dajana Zucić "Realistic mathematics education": primjena na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju 147–153
80 2 Josip Sliško Neadekvatna kontekstalizacija problema u školskoj fizici i matematici: Koje su moguće negativne posljedice u učeničkim vjerovanjima? 195–199
81 2 Željka Dijanić, Alena Dika, Tanja Debelec Kategorije znanja u matematici 3–10
81 3 Anđa Valent, Goran Trupčević Možemo li otvoriti vrata svojih učionica? 11–16
82 2 Željka Dijanić, Tanja Debelec Proceduralno i konceptualno znanje 51–60
82 3 Josip Sliško Zagonetke u nastavi i učenju kompetencija: razlozi, izbor i didaktički dizajn 61–67
83 2 Ana Kuzle Origami: otkrivanje Pitagorina poučka u kutiji 99–105
84 2 Sanja Varošanec Metode ispitivanja iracionalnosti brojeva 148–152
85 2 Nikolina Kovačević Prostorno mišljenje i geometrija prostora 196–204
85 3 Josip Sliško Zabavni zadatak u vezi kretanja puža: Što sam naučio iz studentskih i učeničkih odgovora? 205–208
86 2 Ana Kuzle Problem solving ili rješavanje matematičkih problema - pregled literature 3–11
87 2 Ana Kuzle Kroz suradnju od teorije do prakse: Razvoj kompetencija rješavanja problema na dodatnoj nastavi matematike 51–58
88 2 Sanja Rukavina O sadržajima iz kombinatorike u početnoj nastavi matematike 99–103
89 2 Andrea Gudelj, Ljerka Jukić Matić Zašto je ta proporcionalnost tako teška? 147–154
90 2 Matea Gusić Funkcije u nastavi matematike - razine usvajanja i zahtjevi zadataka u hrvatskoj nastavnoj praksi 195–202
91 2 Željka Dijanić Scaffolding u nastavi matematike 3–9
92 2 Anita Brozović, Sanja Rukavina Zome Tool modeli 51–54
93 2 Ivana Valentić Geometrijski pristup zadatcima s apsolutnom vrijednošću 99–103
94 2 Vida Manfreda Kolar Analiza strategija pri rješavanju matematičkih problema 147–153
95 2 Ljerka Jukić Matić, Ivan Širić Singapurska metoda modela 195–199
96 2 Vida Manfreda Kolar Formativno praćenje u poučavanju matematike 3–10
97 2 Alenka Lipovec, Jasmina Ferme Domaća zadaća iz matematike - utjecaj školskog i kućnog okruženja 51–63
98 2 Ivanka Matešić Jasniji zahvaljujući matematici 99–103
99 2 Dubravka Glasnović Gracin, Ana Kuzle Fundamentalne ideje za nastavu geometrije 147–151
100 3 Sanja Varošanec Uvođenje pojma razlomka 197–202
101 2 Željka Milin-Šipuš, Eva Špalj, Matija Bašić, Sanja Antoliš Projekt MERIA i istraživački usmjerena nastava matematike 3–12
102 2 Ljerka Jukić Matić Može li neuspjeh biti produktivan? 51–55
102 3 Ljiljana Koritnik, Mario Koritnik Zadatci otvorenog tipa 56–60
103 2 Sanja Rukavina Linearna funkcija i linearnost 99–101
104 2 Danijela Novački, Ljerka Jukić Matić Formativno vrednovanje s pomoću kognitivnog konflikta 147–153
105 2 Dubravka Glasnović Gracin Izraz i jednakost - temeljni, a zanemareni pojmovi 195–201
106 2 Dubravka Glasnović Gracin Matematički udžbenik - kakva je to knjiga? 3–7
109 2 Ines Bistrović, Alenka Lipovec Uzroci (ne)dovršavanja domaćih zadaća iz matematike u hrvatskim osnovnim školama, 1. dio 147–152
109 3 Vinko Bajrović Produktivno ponavljanje 153–155
110 2 Ljerka Jukić Matić, Jasmina Alilović Zadatci više i niže kognitivne razine 195–199
110 3 Ines Bistrović, Alenka Lipovec Uzroci (ne)dovršavanja domaćih zadaća iz matematike u hrvatskim osnovnim školama, 2.dio 200–204
111 2 Aleksandra Čižmešija, Sanja Stilinović Šest veličanstvenih. Geometrijske pločice - jednostavno učilo s bezbroj mogućnosti 4–19
112 2 Ljerka Jukić Matić, Mia Filipov, Ivana Šustek Učinkovita povratna informacija u nastavi matematike 51–56
112 3 Mateja Barusić Rep, Vedrana Mikulić Crnković Igrom do definicija 57–60
113 2 Lavoslav Čaklović Esej o decimalama 99–106
114 2 Josip Sliško Kreativno mišljenje u učenju matematike - važnost problema s višestrukim postupcima rješavanja i s više točnih rješenja 147–155