Projektna nastava


Članaka u rubrici: 38

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
54 3 Snježana Varga Kako postati milijunaš (samo za strpljive) 153–156
54 4 Sanja Loparić Projekt: matematički kviz 157–160
59 11 Diana Kadić "Math Flowers" - međunarodni matematički projekt 185–186
60 4 Dubravka Glasnović Gracin Projekt u razrednoj nastavi matematike 204–206
60 5 Zvjezdana Martinec Matematika u projektu: Popovača - jučer, danas, sutra 207–209
63 5 Blanka Iličić Školski projekt Jospi Ruđer Bošković 118–119
64 6 Blanka Iličić Terenska nastava 170–171
66 6 Antonia Miličić Primjer iz prakse: Kuća iz snova 22–25
67 4 Tea Borković Kako je zvijezda spojila matematiku i povijest 62–65
69 5 Božica Borbaš Projektne domaće zadaće 165–169
70 7 Marina Njerš Sunačni sat - sat matematike u dvorištu 223–225
71 4 Božica Borbaš Razredni projekt: Europska Unija 14–16
74 11 Mateja Jurjako Projektni mjesec uz π - proslava beskonačnosti 185–188
77 11 Irena Žagar-Božičević Nekoliko projekata u nastavi matematike 83–86
78 6 Dragica Šalković Složni matematičari 117–118
80 12 Antonia Miličić Primjena sličnosti, projektna nastava u Cavtatu 230–232
80 13 Mirjana Javor Obilježavanje Dana broja π 233–234
81 10 Branka Gotovac Što funkcija je? Što funkcija nije? 38–42
81 11 Blanka Iličić "Mali školski projekt" kao primjer provedbe građanskog odgoja 43–43
85 10 Tanja Mihoković Wellness-centar kraljice Kleopatre. Kako provesti složeni projektni zadatak u nastavi matematike? 228–232
87 9 Zvjezdana Martinec Od kartona, preko stiropora do 3D printa makete crkve 83–84
89 5 Diana Kadić Gradski paviljon 163–164
89 6 Dražena Potočki, Marina Križanić Vlak za naš grad 165–167
90 10 Mirjana Špoljar Faust Vrančić i Eratosten - projekti u nastavi matematike 226–228
91 11 Dražena Potočki Matematički izazov 41–44
94 12 Ana Grozdanić Eksperimentalna vjerojatnost ili "Kako se igrati na satu matematike?" 188–191
95 10 Ana Šimunović, Sanja Mishadze Projekt "Poznate matematičarke" 229–232
96 9 Antonia Miličić Projektni zadatak "Kako vidim razlomke?" 32–33
96 10 Tanja Debelec, Višnja Matotek Novac u prošlosti i sadašnjosti 34–40
98 10 Nataša Jerman Matematika i kemija, projektni dan u 2. razredu gimnazije 134–136
98 11 Alena Dika Izračunavanje površine mnogokuta s pomoću točkaste mreže 137–144
101 8 Diana Cindrić Krumpiri se krumpiraju - integrirana nastava u OŠ Skrad 38–40
105 7 Antonija Capan Projekt u nastavi matematike 219–222
105 8 Andreja Hočevar Matematika i sportski karton - povezivanje triju različitih predmeta u jednu cjelinu 223–225
108 7 Tanja Debelec Međupredmetno povezivanje matematike i geografije 127–130
112 10 Diana Cindrić Matematika jednog stabla - školski projekt "Šuma i voda" 89–95
113 7 Marija Ljubenkov Bus znanja - projekt matematike u autobusima 125–127
114 9 Lidija Cindrić Grafički tableti u nastavi (matematike) 178–184