Matematičko-jezična zrnca


Članaka u rubrici: 5

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
54 11 Anđelko Marić Šestar ili šestilo? 186–187
57 14 Anđelko Marić Geometrijske nedoumice 91–93
58 7 Anđelko Marić Jezične nedoumice 122–125
59 4 Anđelko Marić Jezične nesuglasice 160–164
60 11 Anđelko Marić Matematička preciznost i jezik 220–223