Fotozapisi


Članaka u rubrici: 24

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
55 6 Željko Hanjš Šibenik 2010., 51. državno natjecanje iz matematike 216–216
55 7 Matija Pajić Pula 2010., Festival matematike 217–217
56 7 Željko Kraljić Do metra kubnog u dvije minute 22–24
57 6 Damir Šišić Nastava matematike i izazovi moderne tehnologije 72–73
58 6 ***** Razni fotozapisi 120–121
59 6 ***** 52. državno natjecanje iz matematike 168–169
60 8 Damir Šišić Stručni skup iz matematike, Primošten 2011. 216–216
60 9 ***** Festival metematike i izložba matematika+, Pula 2011. 217–217
62 6 ***** 7. stručno-metodički skup, Pula 2011. 72–73
63 6 ***** Treće ekipno natjecanje osnovnih škola 120–121
65 7 Željko Hanjš, Damir Šišić Državno natjecanje iz matematike, Poreč 2012. 216–217
77 8 Katarina Potaček Matematički origami 72–74
78 7 ***** Večer matematike 2014. 119–121
78 8 ***** Lucko 2015. 122–122
80 8 ***** 56. Državno natjecanje iz matematike 216–217
81 6 ***** Leonardo da Vinci u Zagrebu 24–25
82 5 Tanja Soucie Izrada podnog kutomjera za učionicu matematike 72–73
83 6 Ljubica Jerković Twisting i matematika 118–121
84 8 ***** Dan broja π 168–169
85 7 ***** Zadar 2016. i Primošten 2016. 216–217
86 7 ***** 7. kongres nastavnika matematike, Zagreb 2016. i Državni stručni skup, Osijek 2016. 24–25
90 6 ***** Varaždin 2017., Primošten 2017. 216–217
100 8 ***** Šibenik 2019. i Poreč 2019. 216–217
117 6 ***** Matematički ulični festival 72–73