Uz panoptikum


Članaka u rubrici: 41

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
60 18 Branimir Dakić Prozori 238–238
63 13 ***** Od abakusa do grafičkog kalkulatora 144–144
67 13 ***** Geometrija krugova u žitu 93–93
68 14 Branimir Dakić U svijetu zavoja 142–144
70 13 ***** Max Bill - čiste geometrijske forme 237–237
71 13 ***** Miroslav Šutej 48–48
72 10 Sandra Gračan Anamorfoze 85–92
77 13 ***** "Želim znati!", učila u nastavi matematike i fizike 94–95
77 14 ***** Opisi učila prikazanih u "Panoptikumu" 96–96
78 15 Antonija Horvatek Upotreba magnetnih folija u nastavi matematike 143–144
80 16 Branimir Dakić Popločavanje ravnine 239–240
81 13 ***** Muzej iluzija 48–48
82 13 Ljubica Jerković Šivanje i matematika 96–96
83 14 Branimir Dakić Polimino 141–144
84 15 ***** Boje i π 192–192
87 14 Snježana Starčević Temari - simbol perfekcije 95–96
88 12 Vesna Ovčina Fleksagoni 141–144
89 14 Sandra Gračan Matematički most 192–192
90 13 Dunja Apostolovski Mehanizam s Antikitere 239–240
91 13 ***** Koji je tvoj (zbroj)? Povijest računanja od abakusa do kalkulatora 48–48
92 14 ***** Fabergeovi fraktali 96–96
93 12 Sandra Gračan Matematičke rukotvorine 142–144
94 13 Dubravka Glasnović Gracin Procjena kao matematička vještina 192–192
95 13 Luka Veverec Park znanosti 240–240
96 14 Ivana Kreminski, Željko Kraljić Matematika i pijesak 48–48
97 11 Šime Šuljić Tablica množenja na krugu - jednostavna ideja, bogati oblici 95–96
99 12 Branimir Dakić Matematički tepisi 189–192
100 16 Ljiljana Peretin, Marija Mesarić Vezovi i matematika 239–240
101 11 Branimir Dakić Površina trapeza 47–48
103 13 Branimir Dakić Rotacijska tijela 144–144
104 10 Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob, Ivona Traunkar Imaginary - čarobne matematičke projekcije 187–192
105 12 Branimir Dakić Matematika u umjetnosti Rafaela Arauja 240–240
106 10 Sandra Gračan Sfera u arhitekturi 45–48
109 13 ***** Theo Van Doesburg (1883. - 1931.) 192–192
110 12 ***** Prijatelj mora: "Geometrije" 240–240
112 11 ***** Papirnate pahuljice 96–96
113 11 Vedrana Mikulić Crnković, Dina Mlacović, Marko Mrvoš Kako organizirati matematičku izložbu - izložba Taxi geometrija 138–144
114 11 Sanja Varošanec Kako izravnati kružnicu - uz Dan broja π 190–192
115 11 Željko Kraljić MiŠ u nastavi matematike šestog i sedmog razreda 240–240
116 11 Sanja Varošanec Presavijanjem papira do pravilnih mnogokuta 44–48
119 11 Miranda Jovanović, Ana Livajić Matematički sat 183–186