Primijenjena matematika


Članaka u rubrici: 2

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
106 9 Ela Gračan, Nela Bosner Matematika i neuronske mreže 35–44
115 2 Zrinka Franušić O matematici digitalnog potpisa 195–207