Mladi nadareni matematičari


Članaka u rubrici: 7

Broj MiŠa Broj članka Autori Naslov Stranice Materijali
107 11 Patricija Dovijanić, Nika Utrobičić Algebra - izbor iz natjecateljskih zadataka 89–94
108 10 Andrija Tomorad Prebrojavanja 140–144
109 12 Goran Ivanković Uvod u teoriju brojeva 187–191
110 11 Luka Banović Kružnice 232–239
112 6 Laura Horvat Faktorizacija 73–78
113 9 Maja Drmač Metoda invarijanti 130–134
114 8 Matko Šimić Kongruencije 174–177