Više nego u udžbeniku

Al-Khwarizmijeva metoda rješavanja kvadratnih jednadžbi

Broj 83 / Godište XVII. / 2018.