Više nego u udžbeniku

Četiri različita rješenja jedne diofantske jednadžbe trećeg stupnja

Broj 50 / Godište X. / 2011.