In memoriam

Damir Šišić 1959. – 2023.

 
Godište XXV / Broj 121. / 2023.

Damir Šišić, profesor izvrsni savjetnik, kolega i prijatelj, poginuo je u tragičnoj prometnoj nesreći 20. srpnja 2023.

Damir Šišić

Profesor Šišić cijeli je svoj radni vijek, od 1986., radio u Strojarskoj tehničkoj školi Fausta Vrančića, gdje je predavao matematiku i računarstvo. Bio je voditelj školskog aktiva matematike i informatike, stručni suradnik satničar, voditelj foto-sekcije, razrednik. Među prvima je stekao zvanje profesora savjetnika. Pisao je priručnike i udžbenike iz matematike. U radu s učenicima bio je strog, ali pravedan, principijelan i dosljedan. I nadasve vrstan pedagog i metodičar koji je znao sistematično i na razumljiv način objasniti i najsloženije gradivo.

Bio je aktivni član matematičke zajednice, vodio je Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike Grada Zagreba i bio dugogodišnji član Državnog povjerenstva za matematička natjecanja. Uključio se i u rad NCVVO-a na poslovima vezanim za provedbu Državne mature iz matematike. Aktivno je sudjelovao na mnogim stručnim skupovima nastavnika na razini Republike Hrvatske.

Kolega Damir Šišić godinama je bio aktivan suradnik MiŠ-a. S gotovo svih važnih matematičkih događanja redovito je uredništvu MiŠ-a slao svoje fotografije kojima su čitatelji dobivali bolji uvid u manifestacije. Nedostajat će nam njegova vedra osobnost i razgovori o nastavi matematike.