Povijest matematike

Descartes i Wallis o imaginarnoj jedinici

Broj 81 / Godište XVII. / 2017.