Iz matematičkog života

Dokaz da se matematika voli
18. festival matematike, Pula 2024.

Godište XXV / Broj 125. / 2024.