Zanimljiva matematika

Drevni početak diferencijalnog računa

Broj 94 / Godište XIX. / 2020.