Uvodnik

Društveni život matematičke zajednice

Sanja Varošanec (Zagreb)  
Broj 113 / Godište XXIII. / 2022.